EKOLAUR DLA ECO KUTNO

ECO Kutno Sp. z o.o. została laureatem 20. Jubileuszowej edycji Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2021. Celem ogólnopolskiego Konkursu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną, popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej oraz promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Nagrodę w kategorii Ekolaur XX–lecia przyznano ECO Kutno za całokształt przedsięwzięć na przestrzeni ostatnich 11 lat pod flagą ECO, które znacząco poprawiły stan środowiska oraz przyniosły wymierne efekty ekologiczne.

Zgłoszenie konkursowe pn. „Synergia działalności biznesowej i realizacji celów społeczno-środowiskowych przyczyniająca się do znaczącej poprawy stanu środowiska, zwiększenia świadomości i wiedzy ekologicznej mieszkańców oraz przynosząca wymierne efekty ekologiczne” to całokształt działań kutnowskiego dostawcy ciepła systemowego – mówi Paweł Łuczak, Prezes Zarządu Dyrektor Spółki. – W ramach strategii ECO Kutno opartej na integracji celów biznesowych i społeczno-środowiskowych, celem osiągnięcia statusu systemu efektywnego energetycznie, spółka wprowadzała nowe rozwiązania technologiczne oraz intensywnie angażowała się w działalność społeczną, np. świadcząc szeroki wachlarz innowacyjnych ofert z zakresu edukacji ekologicznej. Liczne projekty, popularyzacja wiedzy, rozwiązań i aktywności na rzecz poprawy stanu środowiska czy ochrony klimatu przyniosły długofalowe pozytywne rezultaty, m.in. w postaci efektów stricte ekonomicznych czy właściwego postrzegania przedsiębiorstwa.

Polska Izba Ekologii Konkurs „EKOLAURY” organizuje od 2002 r., promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs o zasięgu ogólnopolskim skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów. Jubileuszowa 20. edycja odbyła się pod honorowymi patronatami m.in. Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wręczenie nagród laureatom miało miejsce podczas uroczystej gali w dniu 23 listopada 2021 r. w Katowicach.

Źródło: ECO SA
Fot. ECO SA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *