EKOLOGICZNE CIEPŁOWNICTWO W BAWARII

W obliczu rosnącej presji na dekarbonizację lokalnych dostaw ciepła, gminy w całej Europie coraz częściej zwracają uwagę na geotermię jako ekologiczne rozwiązanie.

Miasta i gminy w Niemczech i innych krajach muszą w ciągu najbliższych kilku lat uzyskać dostawy ciepła możliwie wolne od emisji CO2. Dlatego też energia geotermalna zyskuje na znaczeniu jako źródło energii.

“Wykorzystanie geotermii staje się coraz bardziej interesujące dla społeczeństwa, nie tylko w Bawarii, ale także w całych Niemczech i Europie”, powiedział Jochen Schneider z Enerchange na tegorocznej imprezie geotermalnej Praxisform Geothermie.Bayern, która odbyła się pod koniec października 2021 roku.

W samym tylko sektorze budowlanym emisja CO2 musi spaść do 2030 roku o 44% (z ok. 120 do ok. 67 mln t CO2), wyjaśniła 28 października Lena Pickert z Instytutu Ekonomii Energii Uniwersytetu w Kolonii (EWI) jako prelegentka forum. Powołała się ona na studium przewodnie DENA. Obok pilnie potrzebnej modernizacji budynków, rozbudowa przyłączy do sieci grzewczych jest niezbędnym elementem, aby osiągnąć cele klimatyczne. W związku z tym źródła energii dla sieci grzewczych staną się bardziej zróżnicowane – w zależności od lokalizacji można rozważyć takie źródła jak ciepło odpadowe, odpady termalne, duże pompy ciepła, kolektory słoneczne, a nawet geotermia.

Harald Rapp z AGFW, jako prelegent na Praxisforum, również podkreślił znaczenie sieci ciepłowniczych dla miast i gmin. Rozbudowa i budowa nowych obiektów jest niezbędna, ponieważ zielone ciepło dociera do budynków za pośrednictwem sieci bez konieczności dużych inwestycji w budynki. Opowiadał się również za wykorzystaniem wszystkich dostępnych źródeł – w zależności od regionu i sytuacji. Obecnie jest coraz więcej gmin, które również chcą korzystać z energii geotermalnej. Rapp podkreślił jednak, że do zmian potrzeba wielu zakładów wytwarzających energię o niskiej emisji CO2: “Musimy się tutaj szeroko pozycjonować”.

Dla ekspertów AGFW obejmuje to nie tylko energię geotermalną, ale również kogenerację. “Również w przyszłości będziemy potrzebować kogeneracji, ponieważ efektywnie wykorzystuje ona paliwa. Jest to również podstawowa technologia dla gazów zielonych jako paliw”. W tym kontekście Benjamin Richter z Rödl & Partner zwrócił uwagę w szczególności na możliwości finansowania innowacyjnych systemów kogeneracyjnych, które zostały ogłoszone w przetargu od 2018 roku. Tutaj KWKG ustanowiła pierwsze zachęty dla energii geotermalnej jako źródła odnawialnego w połączeniu z CHP. Są to pierwsze bodźce w dobrym kierunku.

Stadtwerke München już od kilku lat wyraźnie pokazują, że jest to możliwe. Miasto i przedsiębiorstwa komunalne chcą w 2040 roku zapewnić w stolicy Bawarii ogrzewanie miejskie w sposób neutralny pod względem emisji CO2. W tym celu stale rozbudowywane są sieci ciepłownicze i źródła geotermalne. Obecnie 35% zapotrzebowania na ciepło w Monachium jest pokrywane przez sieć ciepłowniczą, a pozostała część głównie przez gaz ziemny.

Do 2040 roku moc geotermalna w Monachium ma wzrosnąć z obecnych 25 MW do 400 MW. W tym celu rozbudowywana jest np. elektrociepłownia, a także – w miarę możliwości – powstaną kolejne systemy geotermalne. “Energia geotermalna – jak każde inne źródło odnawialne – wiąże się z wyższymi kosztami”, powiedział Herbert Koschel z SWM podczas Geothermal Energy Practice Forum. Jednak głęboka geotermia jest nadal stosunkowo opłacalna.

W celu zwiększenia akceptacji wśród ludności, zwłaszcza mniejsze miasta i gminy mogłyby współpracować ze spółdzielniami. Pascal Lang, prezes zarządu Energiegenossenschaft Inn-Salzach eG, przedstawił projekty swojej spółdzielni. Jednym z tych projektów jest sieć ciepłownicza w bawarskiej gminie Emmerting, której budowa była możliwa tylko dzięki spółdzielni. Sieć została uruchomiona na początku października 2021 roku. Planowane są kolejne projekty. Niezależnie od tego, czy chodzi o energię geotermalną, czy też nie, “ważne jest, aby ludzie byli z nami”, mówi Lang. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie: “Ludzie chcą lokalnych rynków”. Obywatele mogą wziąć sieci grzewcze “w swoje ręce”, szczególnie poprzez spółdzielnie.

Forum Praktyki Energii Geotermalnej odbyło się w tym roku po raz dziewiąty. Obok wykładów specjalistycznych oferowane są również warsztaty na temat różnych aspektów ekonomicznych i technicznych systemów geotermalnych.

Źródło: Think Geoenergy

Fot: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *