ELEKTROCIEPŁOWNIA PGE EC W KIELCACH PODSUMOWAŁA ZIMĘ

Wraz z pierwszymi dniami wiosny przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące minionej zimy w Elektrociepłowni w Kielcach. Który dzień był najchłodniejszy? Kiedy elektrociepłownia produkowała najwięcej ciepła? Czy miniona zima była chłodniejsza, a może cieplejsza niż poprzednie? Te i inne informacje prezentujemy poniżej.

Zapotrzebowanie na ciepło w systemie ciepłowniczym i ilość produkowanego przez elektrociepłownię ciepła zależy przede wszystkim od temperatury zewnętrznej. Dlatego tak ważne jest śledzenie prognozy pogody oraz stałe reagowanie na zmianę temperatury zewnętrznej. W miesiącach od grudnia do marca Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Kielcach wyprodukował 972 800,2 GJ energii cieplnej. 26 grudnia lutego 2021 r. zanotowano najwyższą dobową produkcję ciepła 11 342 GJ. Chłodny okres zimowy wpływa także na parametry wody sieciowej. W minionym sezonie najwyższa zmierzona temperatura wody sieciowej na zasilaniu wyniosła 115,1°C.

– Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Kielcach pracuje nieprzerwanie 365 dni w roku przez 24 godziny na dobę. Dzięki temu, niezależnie od panujących warunków pogodowych i temperaturowych jesteśmy w stanie zapewnić ciepło oraz ciepłą wodę użytkową mieszkańcom Kielc. Miniony sezon grzewczy pokazał, że jako największy producent ciepła w mieście, w nawet najbardziej mroźne dni, gwarantujemy w sposób niezakłócony dostawy zamówionej mocy cieplnej. Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i komfortu cieplnego mieszańcom. Inwestujemy również w nowe źródła wytwórcze, które zagwarantują zaopatrzenie w przyszłości nowych odbiorców ciepła z terenu miasta, z jednoczesną korzyścią dla zdrowia mieszkańców i poszanowaniem środowiska – mówi Zbigniew Duda, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach.

Miniona zima w porównaniu z ubiegłymi latami była nieco cieplejsza, choć to właśnie w tym sezonie zanotowaliśmy najniższą temperaturę zewnętrzną ostatnich lat. Najzimniejszym dniem był drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. 26 grudnia zanotowano -15,4 °C i była to niższa temperatura, niż najniższa wartość zanotowana podczas sezonu zimowego 2020/2021 r. Wówczas słupki rtęci wskazały -14,2 °C. Również najniższą średniodobową temperaturę w minionym sezonie zanotowano 26 grudnia. Było to jedynie -11,5 °C. Zimą 2019/2020 r. najniższa średniodobowa temperatura wyniosła wówczas -12,9 °C. Odnotowano ją 18 stycznia 2021 r.

Wpływ na zużycie ciepła mają nie tylko warunki pogodowe, takie jak temperatura zewnętrzna, wiatr, wilgotność, ale również typ budynku (m.in. izolacja termiczna, szczelność okien, jakość dachu) i przyzwyczajenia odbiorców.

PGE Energia Ciepła prowadzi działania edukacyjne na temat efektywności energetycznej dla spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Pokazuje także mieszkańcom proste sposoby na zarządzanie ciepłem w domu, pomagające obniżyć zużycie ciepła, przy zachowaniu komfortu cieplnego. Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Kielcach oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kielcach prowadzą program „Ciepła woda użytkowa bez piecyka”. Celem programu jest zmiana sposobu podgrzewania wody użytkowej z piecyków gazowych na ciepło sieciowe z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Źródło: PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *