ELEKTROCIEPŁOWNIA PGE ENERGIA CIEPŁA W BYDGOSZCZY UZYSKAŁA DECYZJĘ ŚRODOWISKOWĄ

Elektrociepłownia należąca do PGE Energia Ciepła – spółki z grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – otrzymała uprawomocnioną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego projektu budowy kotłowni wodnej gazowej o łącznej mocy ok. 40 MW w Elektrociepłowni Bydgoszcz EC I, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Kotłownia ma rozpocząć pracę w zakresie podstawowym w grudniu 2022 roku.

Inwestycja będzie realizowana na terenie dotychczas niezabudowanym, w sąsiedztwie istniejącej i eksploatowanej Elektrociepłowni Bydgoszcz I. Dzięki otrzymanej decyzji możliwe jest uzyskanie kolejnych decyzji, niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy pozwolenia na budowę. Wybudowanie nowej kotłowni spowoduje czterokrotne zmniejszenie emisji NOx i dwukrotne zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, likwidację emisji pyłów oraz emisji SO2, podkreślono.

“Uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kotłowni gazowej w jednej z dwóch jednostek bydgoskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, daje nam zielone światło do rozpoczęcia kolejnego etapu prac. Nowa kotłownia to ważna dla miasta inwestycja, która będzie produkować ciepło w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska, a także stworzy warunki do zaopatrzenia w przyszłości nowych odbiorców ciepła z terenu Bydgoszczy” – powiedział dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy Sebastian Wasilewski, cytowany w komunikacie.

Generalnym wykonawcą inwestycji została Energotechnika-Energorozruch, która poza przygotowaniem projektu i budową kotłowni gazowej odpowiadać będzie również za jej uruchomienie. Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Bydgoszczy podpisała również umowę z Polską Spółką Gazownictwa na przyłączenie nowej jednostki wytwórczej do sieci gazowej. Nowo powstała infrastruktura będzie przystosowana do współpracy z istniejąca siecią ciepłowniczą, wynika także z materiału.

PGE Energia Ciepła prowadzi obecnie również inne projekty inwestycyjne związane z budową nowych kogeneracyjnych źródeł gazowych: w Siechnicach, Kielcach i Zgierzu. W fazie przygotowania do realizacji podobnych projektów z wykorzystaniem paliwa gazowego są kolejne lokalizacje: Gdynia, Gdańsk, Kraków.

PGE Energia Ciepła jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25% udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,8 GWt mocy elektrycznej 2,5 GWe) i sieci ciepłownicze o długości ponad 677 km. Produkuje i dostarcza ciepło dla takich miast jak: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Szczecin i Kielce; spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

źródło: ISBnews

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *