ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” DOSTAWCĄ CIEPŁA I CHŁODU DO SZPITALA TYMCZASOWEGO

Elektrociepłownia „Zielona Góra”, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, uruchomiła dostawę ciepła i chłodu z ciepła sieciowego do nowo wybudowanego obiektu Szpitala Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Szpital, decyzją Ministra Zdrowia, przekształcono w Szpital Tymczasowy, gdzie będą realizowane działania w zakresie leczenia i hospitalizacji pacjentów zakażonych koronawirusem SARS CoV-2.

Szpital tymczasowy w Zielonej Górze ruszył 7 grudnia 2020 roku. Już trzy tygodnie przed jego uruchomieniem rozpoczęto dostawę ciepła na potrzeby ogrzewania budynku, podgrzewu wody użytkowej, wentylacji, a także chłodu wytwarzanego z ciepła sieciowego. Nowy szpital wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny, posiada również jedne z najbardziej innowacyjnych i efektywnych energetycznie rozwiązań zaopatrzenia w ciepło i chłód, wytwarzany z ciepła sieciowego w agregatach absorpcyjnych.

W styczniu 2020 roku Elektrociepłownia „Zielona Góra” uruchomiła realizację zadania – inwestycję polegającą na zaprojektowaniu rozwiązania umożliwiającego zaopatrzenie obiektu CZMiD w ciepło i chłód sieciowy z sieci ciepłowniczej, polegające na zabudowie węzła cieplnego o mocy 1 435 kW oraz agregatu chłodu o mocy 300 kW. To ważna inwestycja polegająca na kompleksowej obsłudze potrzeb cieplnych i chłodniczych odbiorcy – mówi Krzysztof Kwiecień, prezes zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra”.

Projekt pn. „Budowa sieci cieplnych umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – budowa węzłów cieplnych i chłodniczych w Zielonej Górze” jest dofinansowywany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, w ramach opracowanej przez Prezydenta Miasta Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry.

Pierwsze doświadczenia w produkcji chłodu z ciepła sieciowego Elektrociepłownia Zielona Góra zdobywała, uruchamiając w 2015 roku agregaty absorpcyjne w innych obiektach użyteczności publicznej, tj. Centrum Przyrodniczym oraz Planetarium Wenus w Zielonej Górze.

Agregat chłodniczy w CZMiD to największa dotychczas realizacja, gdzie zastosowano nowe rozwiązanie pozwalające wykorzystać technologię absorpcyjnego wytwarzania chłodu z ciepła z sieci, którego temperatura w lecie wynosi 65/70 °C. Agregat chłodu jest umieszczany u odbiorcy ciepła, takie rozwiązanie nie wymaga budowy osobnej sieci chłodniczej.

Wprowadzenie tego rozwiązania było wyzwaniem, lecz nowa technologia spowodowała, że już dzisiaj możemy pochwalić się wysoką sprawnością wytwarzania chłodu, osiągając tym samym konkurencyjność rynkową w porównaniu z alternatywnym rozwiązaniem jakim są klimatyzatory sprężarkowe – komentuje Krzysztof Kwiecień.

Przekwalifikowanie obiektu na Szpital Tymczasowy spowodowało potrzebę zapewnienia dostawy chłodu do CZMiD przez okres pełnego roku z uwagi na wymagania chłodzenia stref obiektu wraz ze specjalistycznymi urządzeniami medycznymi. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostaw dla kluczowej infrastruktury medycznej wymagała elastycznego reagowania na potrzeby odbiorcy, które zostały w pełni zaspokojone.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *