ELEKTROCIEPŁOWNIE W GDAŃSKU I GDYNI ZMODERNIZOWAŁY SWOJE LABORATORIUM CHEMICZNE

Laboratorium chemiczne PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni zostało zmodernizowane i wyposażone w nowoczesne analizatory. Umożliwiło to wdrożenie kolejnych oznaczeń w zakresie badań wody i ścieków. Nowe analizatory pozwalają m.in. na jakościowe i ilościowe oznaczenia ponad 70 pierwiastków, m.in. rtęci, miedzi, boru, czy kadmu, w bardzo szerokim zakresie stężeń.

Przemysłowe laboratorium badające fizykochemiczne parametry procesów technologicznych właściwości różnych materiałów działa od momentu uruchomienia w Gdańsku elektrociepłowni. Obecnie obsługuje ono dwie elektrociepłownie: w Gdańsku i Gdyni. Funkcjonuje w systemie jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/EIC 17025:2018-02, co potwierdziła w 2010 roku certyfikacja Polskiego Centrum Akredytacji i kolejne certyfikacje. Dzięki nowoczesnej aparaturze oraz doświadczonemu personelowi, akredytowane laboratorium elektrociepłowni przeprowadza zaawansowane badania m.in. wody używanej w układach technologicznych i ścieków przemysłowych, węgla kamiennego, ubocznych produktów spalania (popiołu i żużli) oraz próbek z instalacji mokrego odsiarczania spalin – na zawartość różnego rodzaju pierwiastków i związków chemicznych.

– Zależy nam, aby produkcja ciepła i energii elektrycznej odbywała się z poszanowaniem środowiska naturalnego. Obowiązują nas też w tym zakresie coraz bardziej wymagające normy. Badania naszego laboratorium potwierdzają zgodność pracy elektrociepłowni z normami, a akredytacja PCA jest dowodem wysokich kompetencji i jakości technicznej laboratorium, wiarygodności uzyskiwanych wyników badań, ich miarodajności i rzetelności – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła. – Przed nami kolejne wyzwania wynikające z europejskiego prawa,  dotyczące wdrożenia badań ścieków przemysłowych. Wiąże się to ze zwiększeniem częstotliwościi zakresu monitoringu ścieków, co przekłada się na wzrost liczby próbek i wykonywanych analiz. Prognozujemy, że nasze laboratorium będzie badało dodatkowo blisko 6500 próbek wody i ścieków rocznie. – dodała Elżbieta Kowalewska

Badania w laboratorium elektrociepłowni wykonywane są wg norm PN i ISO, a w przypadku próbekz IMOS wg określonej metody referencyjnej. W 2021 roku w laboratorium Elektrociepłowni w Gdańsku i Gdyni zostało przebadanych prawie 14 tys. próbek i przeprowadzono blisko 57 tys. analiz.

Źródło: PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *