ENERGIA GEOTERMALNA – KOLEJNY CYKL DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH W POLSCE

Szkolenia przeprowadzone przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (IGSMiE PAN) oraz Krajową Agencję Energii Islandii (NEA) składały się z wykładów zorganizowanych w Warszawie oraz wizyt technicznych w geotermalnych instalacjach w Mszczonowie i we Wręczy (woj. mazowieckie). Analogiczne działania miały miejsce w maju ubiegłego roku.

W konferencji szkoleniowej opartej ma ww. dwóch filarach organizacyjnych uczestniczyło ponad 80 osób – beneficjentów rządowych programów wsparcia geotermii, przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych, samorządów różnych szczebli, firm i agencji energetycznych, służb geologicznych, uczelni wyższych i studentów kierunków związanych z OZE, firm konsultingowych i usługowych, sektora budownictwa mieszkaniowego, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  i oraz innych zainteresowanych.

Trzydniowe wydarzenie było elementem projektu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, który rozpoczął się w październiku 2020 r. a będzie kontynuowany do kwietnia 2024 r.

Program obejmował szerokie spektrum tematyczne związane z ciepłownictwem geotermalnym prezentowane przez wykładowców – specjalistów z NEA, IGSMiE PAN, a także przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (operatorów Programu MF EOG Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu) oraz zaproszonych ekspertów.

Podczas wizyt technicznych uczestnicy szkoleń mieli okazję zobaczyć ciepłownię geotermalną w Mszczonowie gdzie zwiedzali otwory: Mszczonów IG-1 – pracujący od ponad 20 lat oraz Mszczonów GT-1 – nowy otwór kompleksu ukończony na początku 2023 r., a także Centrum nurkowe Deepspot, które jest jednym z najgłębszych obiektów tego typu na świecie. Zapoznali się również z wybranymi instalacjami technologicznymi Suntago Park of Poland we Wręczy. Z uczestnikami szkolenia spotkał się burmistrz Mszczonowa, wiceburmistrz Sochaczewa, gdzie prowadzony jest projekt włączenia energii geotermalnej do sieci centralnego ogrzewania, oraz prezes Geotermii Mazowieckiej S.A.

O tym jak ważne jest Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej świadczy fakt zaangażowania przedstawicieli rządu i wielu instytucji wspierających inwestycje i inicjatywy rozwoju geotermii w Polsce. Podczas szkolenia obecni byli: wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele Głównego Geologa Kraju i kierownictwo kilku departamentów Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także wiceminister spraw zagranicznych. Gościem specjalnym był ambasador Islandii w Polsce, który wskazał m.in. na możliwości i oczekiwania, jakie Islandia (która jest jednym z Państw – Darczyńców MF EOG) oraz Polska wiążą z geotermią.

Polskie instalacje i zastosowane w nich rozwiązania spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem specjalistów z Islandii, którzy zaprosili przedstawicieli z Polski na wizytę studyjną, która zaplanowana jest jesienią tego roku. Uczestnicy projektu EOG KeyGeothermal będą mieli możliwość zobaczenia  przykładów ciepłownictwa geotermalnego oraz innych wybranych zastosowań geotermii na Islandii, oraz aspektów związanych z rolą państwa, znaczeniem dla lokalnych społeczności, rozwoju gospodarczego, łagodzenia zmian klimatycznych.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *