EPEC: PODSUMOWANIE MODERNIZACJI CIEPŁOWNI DOJAZDOWA W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 R.

Trwają prace w Ciepłowni Dojazdowa należącej o Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Obejmują one dwa kierunki działań: budowę nowego układu wysokosprawnej kogeneracji oraz modernizację istniejącej instalacji. Zaawansowanie prac modernizacyjnych w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosło 65%. Nakłady na tę inwestycję w tym roku wyniosą prawie 3 mln zł.

W pierwszej połowie br. w Ciepłowni Dojazdowa przeprowadzono głównie wymiany lub remont urządzeń. Celem prac jest utrzymanie ciepłowni w dobrym stanie technicznym. W tym czasie wykonano:

  • Wymianę podgrzewaczy dwóch kotłów WR10 oraz drugiego ciągu kotła WR5.
  • Zainstalowanie nowego układu sterowania, co pozwoliło spółce na wyjście z systemu EU ETS.
  • Wyłoniono także wykonawcę kapitalnego remontu dwóch sprężarek powietrza – realizacja tego zadania zaplanowana jest na lipiec br.

Koszty tych prac modernizacyjnych wyniosły niemal 1,8 mln zł.

Prace zgodnie z harmonogramem

W trakcie realizacji są kolejne prace obejmujące m.in. wymianę podgrzewacza kotła WR5, remont przenośników nawęglania, wymianę dwóch przenośników układu odżużlania. Spółka wykona przegląd serwisowy instalacji odprowadzania spalin i dokona ewentualnych napraw. Modernizacja obejmie układ mechanicznego czyszczenia pęczków konwekcyjnych dla wszystkich kotłów. Ciepłownia wyposażona zostanie w nową ładowarkę kotłową – wyłoniono już dostawcę sprzętu, a termin realizacji wyznaczony został na pierwszy kwartał 2023 r.

Idziemy zgodnie z harmonogramem. Do końca roku 2022 planujemy zmodernizować i wyremontować 75% całej infrastruktury Ciepłowni Dojazdowa. W roku 2023 planujemy dalsze prace remontowo-inwestycyjne, które w 90% pozwolą odtworzyć infrastrukturę całej ciepłowni węglowej – mówi Andrzej Kuliński, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. – Kładziemy na to duży nacisk, ponieważ efektywność źródła ciepła, jest bardzo istotna w obliczu sytuacji na rynku ciepłowniczym i rosnących cen. Co ważne, modernizacja istniejącej ciepłowni spowoduje, że będzie ona bezproblemowo pracować co najmniej do 2030 r.

Kogeneracja w EPEC

Modernizacja Ciepłowni Dojazdowa jest częścią projektu “Kogeneracja”, którego celem jest budowa nowego źródła kogeneracyjnego wykorzystującego gaz ziemny. Działania wpisują się w cele strategiczne EPEC do roku 2025. Koncepcja elbląskiej spółki zakłada produkcję energii elektrycznej i cieplnej w procesie skojarzonej kogeneracji opartej na trzech silnikach gazowych o łącznej mocy elektrycznej ok. 13,5 MW i łącznej mocy cieplnej – 14,4 MW. Inwestycja obejmuje także budowę magazynu ciepła opartego o zasobnik wodny o pojemności do ok. 1 500 m3.

Całe przedsięwzięcie jest realizowane przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na terenie ciepłowni przy ul. Dojazdowej w Elblągu. Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji ma się zakończyć w drugim kwartale roku 2025. Realizacja projektu umożliwi poprawę efektywności energetycznej, ekologicznej oraz ekonomicznej EPEC. Na potrzeby realizacji tej inwestycji firma uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Sieć ciepłownicza w Elblągu

Na elbląski system ciepłowniczy składa się kilka elementów: źródła ciepła, sieci ciepłownicze, węzły cieplne w budynkach, rozdzielnie cieplne oraz instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania w podłączonych budynkach. Zasilany jest on z dwóch źródeł ciepła: Ciepłowni Dojazdowa (EPEC) oraz Elektrociepłowni Energa Kogeneracja. Zasilanie miasta w ciepło odbywa się poprzez dwie główne sieci magistralne: Północ i Wschód.

Sieć ciepłownicza Elbląga to blisko 200 km rurociągów oraz ponad 2000 węzłów ciepłowniczych ze zdalnym odczytem zużycia. 56% sieci to sieć preizolowana pozwalająca zapobiegać nadmiernym stratom ciepła sieciowego. EPEC dostarcza ciepło do 70% budynków w Elblągu.

W ostatnich ośmiu latach EPEC przeznaczył ponad 100 mln złotych na modernizację sieci i ciepłowni, która spełnia wszelkie rygorystyczne wymogi środowiskowe. Spółka angażuje się w programy, które uwzględniają dofinansowanie likwidowanych kotłów niskoemisyjnych tzw. „kopciuchów”. Przedsiębiorstwo jest także otwarte na programy mające szerszy zasięg np. Europejski Zielony Ład lub Fit For 55. Działania i plany strategiczne spółki do 2025 roku zmierzają do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz do osiągnięcia neutralności energetycznej do 2050 r.

Źródło: EPEC Elbląg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *