FINLANDIA: KERAVAN ENERGIA I Q POWER ROZPOCZYNAJĄ INWESTYCJĘ W ZAKŁAD PRODUKCJI METANU SYNTETYCZNEGO

Spółka energetyczna Keravan Energia Oy oraz firma Q Power Oy zajmująca się technologiami energetycznymi zawiązały strategiczne partnerstwo. W ramach partnerstwa obie firmy będą produkować syntetyczny metan w zakładzie bioenergetycznym Kerava.

Proces produkcji ma na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez wykorzystanie dwutlenku węgla wychwyconego z komina bioelektrowni oraz czystego wodoru.

Na początku tego roku firmy partnerskie przeprowadziły wstępne studium wykonalności dla paliwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla, aby ocenić, w jakim stopniu projekt może przyczynić się do zastosowań przemysłowych, transportowych i energetycznych.

Osiągnięto porozumienie w sprawie instalacji o mocy 4-10 megawatów (MW), przy czym instalacja o mocy 10 MW zmniejszy emisję CO2 o 16 500 ton rocznie, co wystarczy do zasilenia nawet 250 ciężkich pojazdów towarowych.

Jussi Lehto, CEO Keravan Energia, skomentował projekt, mówiąc: „Keravan Energia jest zaangażowana w redukcję emisji poprzez konkretne, zdecydowane działania.”

Pilotaż na małą skalę rozpocznie się we wrześniu 2021 r. w celu walidacji procesu metanizacji przy określonym składzie spalin. W celu oceny technicznej i ekonomicznej instalacji, a także w celu zebrania materiałów do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej, wraz z projektem pilotażowym rozpocznie się studium wykonalności.

Po rozpoczęciu produkcji w 2024 roku wytwarzany metan syntetyczny będzie wykorzystywany w ruchu drogowym oraz w sieci gazowej Kerava. Wyprodukowana energia cieplna będzie dostarczana do lokalnej sieci ciepłowniczej.

Źródło: GasWorld
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *