FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA WYMIANĘ KOPCIUCHÓW W MAŁOPOLSCE

Blisko 53 mln zł unijnego wsparcia trafi do kolejnych małopolskich gmin na wymianę starych, tradycyjnych źródeł ciepła na nowoczesne, proekologiczne kotły. Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do pełnego dofinansowania 28 projektów znajdujących się na liście rezerwowej. Symboliczne czeki na inwestycje wręczył dziś przedstawicielom trzech małopolskich gmin Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

“Samorząd województwa od lat aktywnie włącza się w proces wymiany kotłów angażując środki unijne. Jest to znaczące wsparcie dla gmin, a w
konsekwencji dla tysięcy mieszkańców Małopolski. Środki te pozwalają pokryć znaczną część kosztów inwestycji związanych z wymianą nieekologicznych kotłów na nowe urządzenia, emitujące wielokrotnie mniej zanieczyszczeń” – mówi Józef Gawron Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Czeki trafiły dziś do Bochni, Nowego Wiśnicza i Gnojnika. Cel jest jeden – zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, a w efekcie poprawić jakość powietrza w tych miejscowościach. A jest z czym walczyć. W Małopolsce ponad 98% mieszkańców oddycha powietrzem, w którym nawet 10-krotnie są przekroczone dopuszczalne poziomy rakotwórczego benzo(a)pirenu. Ponad 4 tys. osób rocznie umiera na choroby związane z zanieczyszczeniem powietrza, a koszty leczenia tych osób i ich nieobecności w pracy szacuje się na blisko 3 mld zł rocznie.

Gmina Miasto Bochnia dostała ponad 2 mln zł dofinansowania na wymianę kotłów węglowych starej generacji. Dzięki temu ponad 150 “kopciuchów” zostanie zstąpionych nowoczesnymi kotłami na paliwo gazowe.

Gmina Nowy Wiśnicz realizowała dotychczas dwa projekty unijne, których zadaniem była wymiana starych kotłów. W sumie wymienione zostały 134 kotły niespełniające norm ekologicznych. Łączne dofinansowanie udzielone Gminie Nowy Wiśnicz wyniosło ponad 1,8 mln. Teraz za ponad 2 mln zł Gmina planuje wymianę kolejnych 150 „kopciuchów”.

Trzecia odsłona walki z „kopciuchami” rozpocznie się także w Gminie Gnojnik. Na wymianę starych pieców węglowych gmina dostała 2,6 mln zł unijnego wsparcia. Planuje się za to wymienić 150 starych kotłów węglowych na nowoczesne kotły zasilane gazem. Przeprowadzona zostanie także termomodernizacja 19 budynków mieszkalnych.

Źródło: Małopolska UM

Fot: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *