FUZJA VABUN I YELLOW BOSON

Vabun S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała list intencyjny z Yellow Boson S.A. w sprawie połączenia obu spółek. Yellow Boson S.A. prowadzi działalność w branży OZE w Polsce oraz w Hiszpanii.

Vabun S.A. zawarła z Yellow Boson S.A. list intencyjny, na podstawie którego rozpoczęte zostały negocjacje w sprawie połączenia obu spółek. Planowanym sposobem połączenia jest połączenie poprzez przejęcie, tj. przez przeniesienie całego majątku Yellow Boson S.A. (spółka przejmowana) na Vabun S.A. (spółka przejmująca), w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom Yellow Boson S.A. akcji Vabun S.A. Powstała po połączeniu spółka będzie działać pod nową firmą, która zostanie ustalona przez obie strony i będzie prowadziła działalność w branży Odnawialnych Źródeł Energii, wykorzystując przy tym uzupełniające się kompetencje i potencjały. Zarząd Vabun S.A. liczy na odniesienie przez Spółkę istotnych korzyści z połączenia.

„Branża OZE należy do jednej z najszybciej rosnących, więc fuzja z podmiotem działającym w tym obszarze biznesowym przyniesie nam z pewnością wiele korzyści. Yellow Boson realizuje swoje projekty zarówno dla gospodarstw domowych, jak również i przedsiębiorstw oraz działa na rynku polskim i hiszpańskim. Bardzo podoba nam się model biznesowy tej spółki, dlatego zdecydowaliśmy się podpisać list intencyjny w sprawie połączenia.” – mówi Łukasz Górski, Prezes Zarządu Spółki Vabun S.A.

Podpisanie Listu Intencyjnego otworzyło proces due diligence spółek oraz prace nad przygotowaniem Term Sheet, którego podpisanie ma nastąpić do 15 marca 2021 r. Spółki ustalą w nim podstawowe warunki całej transakcji.

Yellow Boson S.A. to podmiot działający w branży odnawialnych źródeł energii. Spółka realizuje projekty zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Głównymi obszarami działalności Yellow Boson S.A. są Polska oraz Hiszpania.

Zarząd Vabun S.A. podjął w lutym br. decyzję w sprawie wyboru opcji strategicznej, polegającej na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Vabun poprzez wydzielenie jej ze struktur i sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego powiązanego lub nie powiązanego z Vabun, a następnie połączeniu Vabun z innym podmiotem działającym w innej, bardziej perspektywicznej branży.

Vabun S.A. jest Spółką notowaną na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

Źródło: Vabun
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *