GEOTERMIA FUNDAMENTEM PRZYSZŁOŚCI CIEPŁOWNICTWA W DANII

W ramach szeroko zakrojonych badań ukazał się Plan Ogrzewania dla Danii 2021 (“Varmeplan Danmark 2021”) podkreślający znaczenie energii geotermalnej w przyszłości dla duńskiego rynku grzewczego.

Jaka jest najbardziej efektywna konwersja sektora ciepłowniczego w Danii, zarówno pod względem ekologicznym jak i ekonomicznym? Naukowcy z Uniwersytetu w Aalborg zbadali to i opisali w obszernym “Planie ciepłowniczym Danii 2021”, który został wydany w zeszłym tygodniu.

Plan ciepłowniczy Danii zawiera cztery kluczowe wnioski

Oszczędność energii w zasobach budowlanych jest ważna. Musimy znaleźć właściwą równowagę pomiędzy oszczędnością energii, wydajnością energetyczną i energią odnawialną. Oznacza to, że musimy nadal koncentrować się na renowacji energii.

W miarę wyłączania kotłów opalanych gazem ziemnym i olejem opałowym oraz powstawania nowych obszarów miejskich należy rozbudowywać system ciepłowniczy. Poza obszarami ciepłowniczymi, ciepło powinno pochodzić z indywidualnych pomp ciepła uzupełnionych o ogrzewanie słoneczne. Takie połączenie stanowi najbardziej efektywne energetycznie i elastyczne rozwiązanie, które jednocześnie zmniejsza zapotrzebowanie na biomasę i liczbę turbin wiatrowych.

Jeśli chodzi o zaopatrzenie w ciepło, należy skupić się na przejściu na niższe temperatury w ciepłownictwie czwartej generacji. Zapewnia to najniższe koszty i najbardziej efektywne wykorzystanie energii geotermalnej, nadwyżek ciepła i dużych pomp ciepła.

W systemie energetycznym przyszłości istnieje duży potencjał dla energii geotermalnej i nadwyżek ciepła z przemysłu, centrów danych i Power2X. Możliwości te należy wykorzystać.

Głównym przesłaniem jest to, że musi być silny nacisk na oszczędność energii, jak również silniejszy nacisk na dodatkowe ogrzewanie komunalne z dużo większą ilością energii geotermalnej i wykorzystaniem nadwyżek ciepła.

Analiza jest bardzo dokładna i opiera się na siedmiu szczegółowych analizach GIS, które mapują rynek ciepłowniczy aż do indywidualnego zużycia i lokalizacji budynków w połączeniu z potencjałem nadwyżki ciepła, która mogłaby być dostarczona przez 9 235 konkretnych duńskich przedsiębiorstw. Analizy GIS są również wykorzystywane do oceny potencjału rozbudowy sieci ciepłowniczej.

Ponad 1000 godzinnych analiz systemu energetycznego bada równowagę pomiędzy podażą a zużyciem i pokazuje, gdzie potencjał dla ciepłownictwa z wykorzystaniem ciepła geotermalnego i nadwyżek ciepła jest najbardziej optymalny pod względem ekonomicznym i zasobowym.

Sektor ciepłowniczy nie był badany w izolacji, lecz jako część złożonego, zintegrowanego systemu energetycznego, takiego jak ten, który będziemy obserwować w przyszłości.

Źródło: Think Geoenergy
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *