GEOTERMIA W PYRZYCACH ZWIĘKSZY WYDAJNOŚĆ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje kwotą 6,2 mln zł modernizację odwiertów geotermalnych w systemie układu geotermalnego w Pyrzycach wraz z budową instalacji fotowoltaicznej. W zmodernizowanej ciepłowni będzie produkowane o ponad 2 tys. MWh/rok więcej energii z OZE.

Prawie 2,5 mln zł dotacji i ok. 3,7 mln zł niskooprocentowanej pożyczki pochodzi z programu NFOŚiGW „Polska Geotermia Plus”, którego celem jest zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Dofinansowanie niemal w całości pokryje koszty całkowite projektu.

Warto przypomnieć, że Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o. jest drugim najstarszym, po Geotermii Podhalańskiej, zakładem geotermalnym w Polsce. Produkuje i dystrybuuje ciepłą wodę użytkową przedsiębiorstwom oraz mieszkańcom miasta. Temperatura wód termalnych wynosi ok. 64°C, a głębokość podziemnych otworów to ponad 1600 m. Źródło w Pyrzycach cechuje się dużą mineralizacją wody termalnej, w tym zasoleniem, co powoduje, że przy eksploatacji dochodzi do zjawiska tzw. kolmatacji, które wpływa na efektywność całego procesu. Może ono m.in. utrudniać zatłaczanie (przepływ) wykorzystanych już wód do odwiertów chłonnych. A ich wydajność stanowi ważny filar opłacalności inwestycji.

Celem dofinansowanego przez NFOŚiGW projektu jest zwiększenie wydajności geotermii, by pozyskiwać co najmniej 4,1 MW odnawialnego ciepła geotermalnego. Zaplanowano przeprowadzenie udrożnienia otworów chłonnych, co pozwoli zatłoczyć do nich ok. 200 m3/h schłodzonej wody termalnej. W konsekwencji przyniesie to wzrost poziomu pozyskiwania ciepła w geotermii. Dodatkowo zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy ponad 1000 kW, z której energia elektryczna będzie wykorzystywana na pokrycie zapotrzebowania energetycznego Geotermii Pyrzyce.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia zmniejszy się emisja CO2 do atmosfery o 877 ton/rok, wzrośnie także ilość wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych o 2156 MWh/rok.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *