GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA HISTORYCZNEGO BUDYNKU W WOJ. OPOLSKIM

Gmina Głubczyce uzyskała ponad 2,7 mln zł dotacji z NFOŚiGW na termomodernizację zabytkowej Komendy Joannickiej w Grobnikach przy ul. Zamkowej. Budynek, który pełni aktualnie funkcje użytkowe (o powierzchni całkowitej ponad 1500 m2) zostanie ocieplony i wyremontowany do końca przyszłego roku.

Zabytek objęty dofinansowaniem powstał ok. XVI – XVIII w. Zgodnie z wykonanym audytem energetycznym w obiekcie zostaną docieplone ściany zewnętrzne oraz dach, wymienione zostaną okna i drzwi, z odtworzeniem konstrukcji, podziałów, form, detalu oraz kolorystyki – zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Zaplanowano również wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, a także modernizację oświetlenia. Zamontowane zostaną dwie pompy ciepła i system zarządzania energią (BMS).

Dotacja pochodzi z programu „Budownictwo energooszczędne Cz. 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Środki własne beneficjenta w wysokości ok. 142 tys. zł pokryją pozostałe koszty projektu wartego ponad 2,8 mln zł.

Głęboka termomodernizacja Komendy Joannickiej w Grobnikach będzie miała swój wymiar środowiskowy. Pozwoli m.in. na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 337,16 ton/rok, obniży zużycie energii pierwotnej o 3585,37 GJ/rok. W wyniku jej realizacji ilość wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych sięgnie 355,89 GJ/rok.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *