GRECJA: PROJEKT ROZWOJU GEOTERMALNYCH SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH

Nadmorskie miasto Alexandroupolis w Grecji pracuje nad geotermalnym systemem ciepłowniczym finansowanym przez projekt IRIS Smart Cities w ramach unijnego programu Horizon 2020.

W ramach projektu finansowanego z programu UE Horizon 2020, nadmorska gmina Alexandroupolis w Grecji pracuje nad wykorzystaniem zasobów geotermalnych w pobliżu miasta w celu zapewnienia zrównoważonego ogrzewania.

Pole geotermalne Antheia-Aristino o niskiej entalpii jest uważane za jedno z najważniejszych pól geotermalnych znajdujących się w Grecji, głównie ze względu na dostępność płynu geotermalnego o temperaturze ponad 90 stopni Celsjusza i jego potencjał do wykorzystania.

Wykorzystanie pobliskich zasobów geotermalnych jest ważnym celem Alexandroupolis w jego strategicznym planie na rzecz prężnej, niskoemisyjnej gospodarki lokalnej. To piękne nadmorskie miasto współpracuje z siecią inteligentnych i zrównoważonych miast (w tym z Göteborgiem, Utrechtem i Niceą) w celu przyspieszenia wdrażania i poprawy wydajności w ramach ich pracy w IRIS Smart Cities.

Inwestycja w budowę geotermalnej sieci ciepłowniczej wyniosła 6,2 mln EUR. Projekt kwalifikował się do finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Regionu Macedonii Wschodniej i Tracji na lata 2014-2020 z EFRR, który sfinansował 95,31% tej kwoty. Pozostałe 4,69% zostało zainwestowane przez kapitał własny gminy.

Uzyskanie pozwolenia na eksploatację pola geotermalnego było dla Alexandroupolis dość długą drogą. Projekt obejmuje rozwój geotermalnej sieci ciepłowniczej, która będzie dostarczać ciepło do budynków komunalnych, mieszkań socjalnych i szklarni o łącznej mocy cieplnej szacowanej na 10 MW. Jest on uważany za pierwszy krok w wykorzystaniu dostępnej energii geotermalnej, ponieważ gmina zamierza rozszerzyć geotermalną sieć ciepłowniczą na budynki mieszkalne i potencjalnych odbiorców przemysłowych. Oczekuje się, że projekt zostanie wdrożony i zakończony w ciągu najbliższych 18 miesięcy, tak więc w połowie/końcu 2022 r. projekt może być operacyjny.

Pracując w ramach IRIS, Alexandroupolis i inne miasta zidentyfikowały obszerne spostrzeżenia na temat barier i czynników sprzyjających elastycznemu zarządzaniu energią i magazynowaniu w ramach “Mapy drogowej replikacji”. Została ona opracowana w ramach projektu, aby skorzystać z dogłębnej wymiany doświadczeń z miastami przodującymi w tej dziedzinie.

Wnioski wyciągnięte podczas opracowywania projektu podkreślają zwiększony wysiłek i czas wymagany do ukończenia badań i uzyskania licencji. Uwzględnienie czasu i wydatków związanych z udzielaniem zezwoleń jest istotną kwestią, którą należy podnieść przy rozważaniu możliwości powielania projektów geotermalnych w innych regionach i miastach.

Źródło: ThinkGeoEnergy
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *