GRUPA ERSTE WSPIERA ZIELONY ZWROT TAURONA

TAURON pozyskał 500 mln zł kredytu od Grupy Erste. Środki te zostaną w całości przeznaczone na inwestycje ściśle związane z Zielonym Zwrotem TAURONA, w szczególności na zmianę miksu wytwórczego, tj. farmy wiatrowe oraz przemysłowe instalacje fotowoltaiczne.

Z puli tej finansowane będą mogły zostać także projekty z obszaru dystrybucji, zwiększające efektywność energetyczną, takie jak wdrażanie smart meeteringu, modernizacja oświetlenia ulicznego na lampy LED oraz inwestycje z zakresu czystego transportu – przede wszystkim rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Termin spłaty zobowiązania to 5 lat od daty podpisania umowy.

Inwestycje w odnawialne moce wytwórcze Grupy to priorytetowe zadania na najbliższą dekadę. Pozyskane właśnie środki pozwolą wzmocnić stabilność finansową i dynamicznie realizować nasze cele strategiczne – mówi Krzysztof Surma, wiceprezes TAURON Polska Energia ds. finansów. – Umowa daje również wyraźny sygnał dla inwestorów, że Grupa zamierza konsekwentnie realizować Zielony Zwrot, kładąc nacisk przede wszystkim na transformację swojego miksu wytwórczego w kierunku OZE – dodaje wiceprezes TAURONA.

To jedna z pierwszych umów kredytowych w regionie, zawierająca zapisy dotyczące unijnej taksonomii i jasno wskazująca zielone cele, na które mogą zostać wykorzystane pochodzące z niej środki. To kolejny dowód na zaangażowanie Grupy Erste w pomoc państwom Europy Środkowej i Wschodniej na ich drodze do dekarbonizacji, poprzez wspieranie przedsiębiorstw energetycznych w przechodzeniu na niskoemisyjne źródła energii i zwiększaniu efektywności energetycznej – mówi Ingo Bleier, członek zarządu Grupy Erste ds. Bankowości Korporacyjnej i Rynków.

Podpisane właśnie finansowanie to pierwsza bilateralna umowa kredytowa zawarta przez TAURON z Grupą Erste. W październiku 2020 roku Bank był także współorganizatorem emisji obligacji TAURONA (przeprowadzonej w formacie ESG).

Od niemal trzech lat TAURON jako kluczowy podmiot na rynku energetycznym realizuje cele Zielonego Zwrotu TAURONA, który zakłada znaczące inwestycje w obszarze OZE. Do 2025 roku Grupa planuje dysponować 1600 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii.

TAURON konsekwencje zabezpiecza swoją pozycję finansową, w szczególności w zakresie realizacji Zielonego Zwrotu. Umowa z Grupą Erste to kolejny, po zawartej w październiku br. umowie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, instrument zapewniający środki na inwestycje w obszarze dystrybucji i OZE.

Grupa Erste zatrudnia około 45 000 pracowników obsługując ponad 16 milionów klientów w ponad 2100 oddziałach w 7 krajach (Austria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Chorwacja i Serbia). Jako wiodący dostawca usług finansowych we wschodniej części Unii Europejskiej, Grupa Erste angażuje się we wspieranie transformacji energetycznej w regionie. Czyni to również poprzez współpracę z firmami energetycznymi z Europy Środkowo-Wschodniej, pomagając im osiągać cele związane z transformacją energetyczną.

Źródło: Tauron
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *