GRUPA OPEC GRUDZIĄDZ PODSUMOWAŁA INWESTYCJE 2020 ROKU

Mimo pandemii rok 2020 był dla grudziądzkiego producenta i dostawcy ciepła systemowego okresem intensywnych działań. Zakończone zostały dwa duże projekty realizowane, dzięki wsparciu funduszy europejskich, przez spółkę OPEC–SYSTEM. Pierwszy „Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”, którego wartość wyniosła ponad 24 mln zł, z czego ok. 72% stanowiły środki pochodzące z Funduszu Spójności.

W ramach tego projektu zmodernizowano ponad 10 km sieci i przyłączy ciepłowniczych, oraz wybudowano 114 indywidualnych węzłów cieplnych. Drugi projekt to „Energooszczędna dystrybucja ciepła w Grudziądzu”. W jego ramach wybudowanych zostało 115 indywidualnych węzłów cieplnych oraz zmodernizowano łącznie ponad 14,6 km sieci i przyłączy ciepłowniczych. Całkowity koszt projektu wyniósł prawie 51 mln zł, z czego ponad 65% to udział unijnego dofinansowania. W zeszłym roku o miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączono sześć budynków mieszkalnych, jeden obiekt przemysłowy oraz przedszkole miejskie. Dodatkowo w pięciu obiektach rozbudowano węzły cieplne, umożliwiając odbiorcom korzystanie z centralnie przygotowywanej ciepłej wody użytkowej. Łącznie dzięki tym inwestycjom zamówiona moc cieplna obiektów korzystających z ciepła systemowego w Grudziądzu wzrosła o 1063 kW.

W 2020 roku spółka OPEC–INEKO oraz zakład papierniczy Schumacher Packaging w Grudziądzu powołały do życia biogazową ciepłownię, która pracuje na podstawie biogazu wytworzonego w wyniku beztlenowej fermentacji ścieków z oczyszczalni Schumachera. Biogaz wytwarzany w oczyszczalni ścieków zakładów papierniczych jest przetwarzany przez biogazownię Grupy OPEC. Oddana do użytkowania w marcu 2020 r. ciepłownia miesięcznie produkuje ok. 2 000 GJ ciepła, zużywając 85 000 Nm3 biogazu, co odpowiada energii spalenia ok. 100 ton węgla. Warto dodać, że w OPEC–INEKO od 2019 roku trwa budowa instalacji oczyszczania spalin, projektu o wartości 57 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2022 roku, ale już dziś pracuje ona w połowie zakładanej wydajności. Zrealizowana instalacja oczyszczania spalin ograniczy emisję pyłu o 94%, dwutlenku siarki o 48%, a tlenku azotu o 25%.

Podsumowując, można stwierdzić, że w trudnym roku 2020 spółkom Grupy OPEC udało się zrealizować swoje plany inwestycyjne. W minionym roku została opracowana i przyjęta Strategia Grupy OPEC na lata 2020–2025, która zakłada podniesienie wartości Grupy oraz osiągnięcie poziomu produkcji ciepła z OZE z obecnych 20% do 50% w roku 2025.

Źródło: OPEC
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *