HOFOR NIE BĘDZIE JUŻ KUPOWAŁ ROSYJSKIEJ BIOMASY

Duński koncern energetyczny HOFOR dąży do zmniejszenia lub wyeliminowania udziału rosyjskiej biomasy w swojej elektrowni Amager i zobowiązał się do niekupowania rosyjskiej biomasy w przyszłości.

Obecnie spółka ma podpisane umowy, na mocy których elektrownia w Amager może otrzymywać biomasę pochodzącą z Rosji do produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Lars Therkildsen, Dyrektor Generalny HOFOR, w swoim oświadczeniu stwierdził, że firma jest “bardzo zaniepokojona dramatycznym rozwojem sytuacji na Ukrainie”. Therkildsen powiedział, że zespół ściśle śledzi sytuację i prowadzi stały dialog z zarządem i właścicielami gmin na temat swojego podejścia do kryzysu.

“We współpracy z duńskimi władzami wzmocniliśmy ochronę wokół ważnych dla HOFOR-a dostaw” – powiedział. “Wierzymy, że mimo rozwoju sytuacji jesteśmy solidni i możemy dostarczać wodę, ciepło, gaz miejski, chłód i energię wiatrową. Stale monitorujemy sytuację, a także wzmocniliśmy nasze zabezpieczenia informatyczne”.

Podobnie jak inni odbiorcy w Danii, gaz kupowany przez HOFOR na rynku gazu ziemnego składa się z części gazu pochodzącego z Rosji. Firma wykorzystuje gaz ziemny do zaopatrywania miasta w gaz oraz do produkcji ciepła sieciowego w elektrowniach szczytowych i rezerwowych.

Gaz miejski dostarczany przez HOFOR do gospodarstw domowych w Kopenhadze składa się w ponad 60% z biogazu produkowanego we własnych oczyszczalniach ścieków w stolicy, przy czym udział ten ma się zwiększyć. Pozostałe 40% stanowi biogaz pochodzący z innych zakładów w Zelandii oraz gaz ziemny z Norwegii, Holandii, krajów Afryki Północnej i Rosji.

Therkildsen dodał: “Ustalenie ram prawnych, na przykład dla importu z Rosji, jest kwestią polityczną, a my jesteśmy gotowi natychmiast zastosować środki polityczne i sankcje w tej dziedzinie.”

Źródło: bioenergynews.com

Fot: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *