II SEMINARIUM „GEOENERGETYKA I GEOTERMALNE POMPY CIEPŁA”

„Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych W Polsce” oraz program „Udostępnianie wód termalnych” to główne tematy wystąpienia wiceministra klimatu i środowiska Piotra Dziadzio, które miało miejsce 25 maja 2022 r. podczas II Seminarium “Geoenergetyka i Geotermalne Pompy Ciepła”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Laboratorium Geoenergetyki AGH, Urząd Miasta w Uniejowie oraz Geotermię Uniejów.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska opracowaliśmy Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce. To mapa drogowa rozwoju geotermii do 2040 roku, z perspektywą do 2050 roku, którą będziemy konsekwentnie realizować – powiedział podczas wystąpienia wiceminister Piotr Dziadzio.

W dokumencie opisane zostały obszary, których rozwój jest konieczny, w celu zwiększenia udziału OZE pochodzących z geotermii w miksie energetycznym. Obecnie udział ten stanowi ok. 0,3%.  Dążąc  do niezależności energetycznej i ciepłowniczej w planach jest pełne wykorzystanie potencjału geotermii. W tym celu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska podjęto m.in. decyzję o zwiększeniu alokacji środków w ramach trwającego naboru do programu „Udostępnianie wód termalnych” o 180 mln zł. Wydłużony został też termin na składanie wniosków. Dzięki tej decyzji program stanie się dostępny dla jeszcze większej liczby samorządów zainteresowanych inwestycjami w geotermię.

Mapa drogowa geotermii składa się z dziewięciu punktów, uwzględniających potencjał geotermii płytkiej oraz nisko, średnio- i wysokotemperaturowej. Uwzględnione w nim zostały, takie kwestie jak: magazynowanie energii, minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego oraz proponowane zmiany legislacyjne.

Ważnym elementem programu rozwoju geotermii jest konieczność rozpoczęcia programów badawczych i pilotażowych. Pozwolą one zdobyć nowe kompetencje, co przyczyni się do pozyskania dodatkowych źródeł energii lub ciepła – dodał wiceminister Dziadzio.

Źródło: MKiŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *