INNARGI BADA GEOTERMALNE OGRZEWANIE W KILONII

Innargi podpisała umowę z Stadtwerke Kiel na zbadanie potencjału geotermalnego ogrzewania miejskiego w Kilonii.

Duński deweloper ciepła geotermalnego Innargi podpisał umowę z lokalnym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej Stadtwerke Kiel w celu zbadania potencjału dla geotermalnego ciepłownictwa w mieście w Szlezwiku-Holsztynie w Niemczech. Celem tej umowy jest dalsza dekarbonizacja ciepłownictwa w Kilonii w kierunku osiągnięcia planowanej neutralnej klimatycznie produkcji ciepła przez przedsiębiorstwo ciepłownicze do 2035 roku.

Umowa zawarta pomiędzy Innargi a Stadtwerke Kiel dotyczy zbadania podłoża, a tym samym określenia potencjału rozwoju geotermalnego ciepłownictwa w stolicy kraju związkowego, Kilonii. Obie strony chcą, aby badanie zostało zakończone przed końcem tego roku. W zależności od wyników może zostać zawarte porozumienie zakładające budowę i eksploatację przez Innargi kilku ciepłowni geotermalnych w Kilonii.

“Podpisany dziś list intencyjny to kolejny ważny krok w kierunku uczynienia naszego ciepłownictwa neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Chcemy zbadać, czy głęboka geotermia może być w przyszłości elementem składowym naszego programu transformacji energetycznej, ‘Kurs Klimaneutralität'” – powiedział dr Jörg Teupen, szef działu technologii i HR w Stadtwerke Kiel AG.

“Jeśli wyniki testów będą pozytywne, będziemy mogli rozpocząć produkcję za około pięć lat” – dodał Teupen.

“Ja i cały zespół Innargi jesteśmy zachwyceni umową o współpracy ze Stadtwerke Kiel. Jeśli chcemy odnieść sukces w transformacji naszego sektora energetycznego, należy zastosować nowe narzędzia – a energia geotermalna może odegrać ważną rolę w dostawach ciepła w przyszłości”, powiedział Samir Abboud, dyrektor generalny Innargi. “Razem z Stadtwerke Kiel badamy obecnie potencjał geotermalnego ciepła sieciowego i jestem przekonany, że w ciągu kilku lat będziemy mogli wnieść istotny wkład w zieloną transformację zaopatrzenia Kilonii w ciepło”.

W Kilonii woda geotermalna o temperaturze do 76 stopni będzie wydobywana z odwiertu produkcyjnego o głębokości do trzech kilometrów. Na powierzchni woda zostanie podgrzana do temperatury 90 stopni, niezbędnej dla sieci ciepłowniczej w Kilonii. Odbywa się to za pomocą wysokotemperaturowych pomp ciepła. Po wydobyciu ciepła, schłodzona woda geotermalna jest pompowana z powrotem pod ziemię przez odwiert zatłaczający i cykl zaczyna się od nowa.

Innargi specjalizuje się w wykorzystaniu energii geotermalnej dla potrzeb ciepłownictwa i dysponuje doświadczonym zespołem geologów, inżynierów zajmujących się zbiornikami, obiektami i odwiertami. Dodatkowo, firma opiera się na części

Źródło: Innargi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *