INTERPRETACJA UOKIK DOT. DEFINICJI DECYZJI INWESTYCYJNEJ

URE poinformował, że UOKiK sformułował stanowisko dot. interpretacji „decyzji inwestycyjnej” określonej w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w zakresie wydania warunków przyłączenia lub zawarcia umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej albo dystrybucyjnej gazowej.

W swoim stanowisku UOKiK wskazuje, że: „rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją, np. podjęcie prac przygotowawczych, w tym wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, jest jednoznaczne z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a tym samym stanowić będzie złamanie „efektu zachęty”.

Co rozumieniu Ministerstwa Energii, obecnie przekształconego w Ministerstwo Klimatu: „wydanie warunków przyłączenia lub zawarcie umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej, nie jest tożsame z podjęciem decyzji inwestycyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy o CHP, a w konsekwencji nie stanowi złamania tzw. „efektu zachęty”.

URE jasno stwierdziło jednak, że: „przedsiębiorcy planujący skorzystać z systemów wsparcia w postaci aukcji lub naboru, uregulowanych w ustawie o CHP, powinni już na etapie planowania i realizacji inwestycji, uwzględnić stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

Źródło: URE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *