INWESTUJEMY W SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ

Gorzowski Oddział PGE Energia Ciepła z Grupy PGE stale inwestuje i rozwija sieć ciepłowniczą. W ciągu ostatnich trzech lat zmodernizowano i wybudowano ponad 15 km sieci oraz przyłączono niemal 80 budynków o łącznym zapotrzebowaniu na moc 16,1 MW.

Produkcja ciepła oraz ciepłej wody użytkowej w gorzowskiej elektrociepłowni spełnia najbardziej restrykcyjne normy środowiskowe. Jest to możliwe dzięki licznym proekologicznym inwestycjom, które przeprowadziła PGE Energia Ciepła w tej lokalizacji, w tym m. in. decyzji o wybudowaniu bloków gazowo-parowych, które umożliwiły zastąpienie węgla przez gaz z lokalnych złóż.

Gorzowski Oddział PGE Energia Ciepła stale rozwija także miejską sieć ciepłowniczą. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat wybudowano oraz zmodernizowano ponad 15 km sieci, co pozwoliło na przyłączenie niemal 80 nowych obiektów. Ukończone prace wpływają także na bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców. Wśród największych zakończonych zadań inwestycyjnych jest m. in. modernizacja ciepłociągów przy ul. Walczaka, Energetyków, Matejki, Popławskiego oraz Niemcewicza. Z kolei w rejonie ulicy Śląskiej oraz Dowgielewiczowej zdemontowano naziemne rury ciepłownicze i zastąpiono je podziemnymi rurociągami preizolowanymi.

Od wielu lat podejmujemy szereg działań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ciepło systemowe produkowane w naszych nowoczesnych instalacjach wytwórczych sukcesywnie zastępuje ciepło wytwarzane w lokalnych kotłowniach oraz indywidualnych paleniskach, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy. Dzięki temu wraz z odbiorcami realnie wpływamy na lokalne środowisko naturalne – powiedział Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

W tym roku planowane są kolejne prace. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych kontynuowana jest budowa ciepłociągu przy ul. Chopina, Grottgera i Dworcowej. Zmodernizowana zostanie także niskoparametrowa sieć kanałowa zasilana z grupowych węzłów cieplnych przy ul. Dąbrowskiej oraz Fredry. Jej miejsce zajmie wysokoparametrowa sieć wykonana z rur preizolowanych zasilająca indywidualne węzły zlokalizowane bezpośrednio w ogrzewanych budynkach. Oprócz tego, w ramach zadań rozwojowych, planowane jest podłączenie do sieci Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ul. Warszawskiej oraz kompleksu budynków mieszkalnych na Górze Powstańców przy ul. Sendlerowej oraz Pomorskiej.

Wymienione inwestycje w zdecydowany sposób wpłyną na ograniczenie strat na przesyle energii cieplnej, ograniczą emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawią jakość powietrza w Gorzowie Wielkopolskim.

Źródło: PGE EC
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *