INWESTYCJA FORTUM W ZAWIERCIU ODPOWIEDZIĄ NA LOKALNE WYZWANIA ODPADOWE

Polska gospodarka w dalszym ciągu funkcjonuje według tzw. modelu linearnego, który opiera się na pozyskiwaniu zasobów, ich wykorzystaniu, a następnie składowaniu. To zdecydowanie przestarzały, ale przede wszystkim nieekologiczny model, który jak najszybciej powinien ustąpić miejsca gospodarce cyrkularnej (inaczej GOZ). Gospodarka Obiegu Zamkniętego zakłada, że produkty, materiały oraz surowce pozostają w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, przy jednoczesnej minimalizacji odpadów. Jedną ze skutecznych form na ograniczenie składowania odpadów, które nie nadają się do recyklingu, jest przerobienie ich na paliwo alternatywne (tzw. RDF). Firma energetyczna Fortum, znana ze swojego pro-ekologicznego podejścia do wytwarzania energii, planuje wybudować w Zawierciu zakład, który zajmie się właśnie produkcją RDF.

Planowana inwestycja będzie naturalnym wsparciem dla lokalnej gospodarki odpadami i jednocześnie przyczyni się do budowania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w regionie. Wytworzone z odpadów paliwo RDF ma zasilić elektrociepłownię w Zabrzu, która również należy do Fortum. Dzięki inwestycji, odpady zostaną efektywnie wykorzystane do produkcji energii – zgodnie z założeniami GOZ.

„Surowcem do produkcji RDF-u są odpady pozostałe po sortowaniu, które nie nadają się do dalszego recyklingu, czyli tzw. frakcja resztkowa” wyjaśnia Mariusz Dzikuć, dyrektor ds. inwestycji, Fortum i dodaje: „Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu wytwarza rocznie ok. 20 000 ton tego rodzaju odpadów. Instalacja Fortum w pełni wykorzysta ten zasób do produkcji paliwa alternatywnego, które następnie zasili EC Zabrze. W ten sposób odpady zamiast trafiać na wysypisko lub do spalarni na przeciwległym krańcu Polski, zostaną wykorzystane lokalnie i wrócą do obiegu w postaci ciepła i energii elektrycznej.”

Problematyczna frakcja resztkowa a opłaty za śmieci

Składowanie odpadów nienadających się do recyklingu to jeden z kluczowych czynników kosztowych w Systemie Gospodarki Odpadami. Stanowi także duży problem dla samych gmin, gdyż ma znaczący wpływ na wysokość opłat za odbiór śmieci. Możliwość wykorzystania odpadów do produkcji RDF-u to realna szansa nie tylko na redukcję odpadów przeznaczonych do składowania, ale również kosztów z tym związanych.
„Działania, które samorządy podejmują w zakresie rozwoju i modernizacji infrastruktury związanej z gospodarką odpadową są jednym z elementów wpływających na wysokość opłat za odbiór odpadów. Planowana przez Fortum inwestycja w Zawierciu będzie stanowić realne wsparcie w tym zakresie.” – dodaje Mariusz Dzikuć.

Źródło: Fortum
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *