INWESTYCJA W EKOLOGIĘ W JELENIEJ GÓRZE

W Jeleniej Górze została właśnie oddana do użytku ekologiczna inwestycja energetyczna. Czystsze powietrze w Kotlinie Jeleniogórskiej zapewni nowy układ wysokosprawnej kogeneracji gazowej. To kolejna i nie ostatnia tego typu inwestycja w Grupie Kapitałowej ECO. 

Już w 2018 roku ECO Kogeneracja pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolejnych układów kogeneracyjnych. Jednym z nich jest ten, który powstał w Jeleniej Górze. Rozwój układów kogeneracyjnych w dużym stopniu przyczynia się do poprawy jakości powietrza, ponieważ w jednym ekologicznym źródle produkowana jest zarówno energia cieplna jak i elektryczna. 

– Układ w Jeleniej Górze ma moc 7,5 MW ciepła oraz 8,0 MW energii elektrycznej – mówi Krzysztof Diduch Prezes Zarządu ECO Kogeneracja – Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Introl-Energomontaż i Ferox Energy Systems. Ekologiczna energia z nowego źródła zasili system ciepłowniczy Miasta Jelenia Góra. 

Koszt inwestycji przekroczył 36 mln zł, ale niemal 50% finansowania stanowi dotacja z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 


Osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez budowę źródeł wysokosprawnej kogeneracji to również główne założenie wsparcia finansowego udzielanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na tego typu inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

– Zastosowanie nowego układu kogeneracyjnego pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery, w tym m.in. pyłów emitowanych  z węglowych kotłowni systemowych o około 20% w okresie zimowym i aż do 100% w okresie letnim, co oznacza wyłączenie elektrociepłowni opalanej miałem węgla kamiennego w okresie letnim – mówi Katarzyna Graboś Prezes Zarządu ECO Jelenia Góra

Warto przypomnieć, że już w 2018 roku jeleniogórski system ciepłowniczy zasiliły dwa nowe kotły wodne o mocy 13,04 MW każdy. Nowe kotły zostały wybudowane w technologii ścian szczelnych i już spełniają normy środowiskowe, które będą obowiązywały dopiero od 2024 roku. W 2017 roku ECO oddało do użytku nowoczesną kotłownię gazową przy zakładach JELFA, która zastąpiła parową kotłownię opalaną miałem węglowym. 

Równocześnie trwają zaawansowane rozmowy z Zarządem Uzdrowiska Cieplice oraz Term Cieplickich, których celem jest pozyskanie energii z naturalnych zasobów geotermalnych i zagospodarowanie jej w jeleniogórskim systemie ciepłowniczym. 

– Jednym z głównych celów prac rekonfiguracyjnych prowadzonych w całej Grupie Kapitałowej ECO na terenie 10 województw jest ograniczanie wpływu procesu produkcji ciepła na środowisko naturalne i poprawa jakości powietrza w ogrzewanych przez ECO miastach – mówi Mirosław Romanowicz członek zarządu ds. operacyjnych ECO. 

Działania inwestycyjne Grupy Kapitałowej ECO prowadzą do poprawy bezpieczeństwa dostaw ciepła, a przede wszystkim do uzyskania wymiernych efektów ekologicznych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *