KE: STABILIZACJA CEN ENERGII I GAZU W 2023

Komisja Europejska wskazuje, że po znacznym wzroście cen, który rozpoczął się przed rosyjską inwazją na Ukrainę, ale gwałtownie wzrósł w drugim półroczu 2022 r., ceny energii elektrycznej i gazu stabilizują się. Ceny energii wzrosły ze względu na wzrost cen gazu ziemnego, który jest uważany za paliwo marginalne. Stało się tak, ponieważ zmniejszył się import z Rosji i poszukiwano innych importerów. 

W pierwszej połowie 2023 r. średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w UE nadal wykazywały wzrost w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r., z 25,3 euro za 100 kWh do 28,9 euro za 100 kWh. Średnie ceny gazu również wzrosły w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r., z 8,6 euro za 100 kWh do 11,9 euro za 100 kWh w pierwszej połowie 2023 r. Ceny te są najwyższymi odnotowanymi przez Eurostat. 

Cena energii elektrycznej i gazu ziemnego bez podatków spada. Kraje częściowo wycofują swoje środki wsparcia. W rezultacie ceny dla odbiorców końcowych z podatkami są nieco wyższe niż w poprzednim okresie odniesienia.

W porównaniu z pierwszą połową 2022 r., w pierwszej połowie 2023 r. udział podatków w rachunkach za energię elektryczną spadł z 23% do 19% (-4%), a w rachunkach za gaz z 27% do 19% (-8%), przy czym wszystkie kraje UE wprowadziły rządowe ulgi i dotacje lub obniżyły podatki i opłaty w celu złagodzenia wysokich kosztów energii.

Informacje te pochodzą z danych dotyczących cen energii elektrycznej i gazu opublikowanych niedawno przez Eurostat. 

Przedstawiono tam kilka wniosków z bardziej szczegółowych artykułów Statistics Explained dotyczących cen energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Ceny energii elektrycznej wzrosły w 22 krajach UE w pierwszej połowie 2023 r.

Dane pokazują również, że ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosły w 22 krajach UE w pierwszej połowie 2023 r. w porównaniu z pierwszą połową 2022 r. W walucie krajowej największy wzrost (+953%) odnotowano w Holandii. Wzrost ten jest związany z kilkoma czynnikami: środki ulg podatkowych z 2022 r. nie były kontynuowane w 2023 r., a jednocześnie podatki energetyczne od energii podwoiły się dla gospodarstw domowych. W 2023 r. zostanie wprowadzony limit cenowy, który znacznie obniży ceny na wszystkich poziomach. Duże wzrosty w walucie krajowej odnotowano również na Litwie (+88%), w Rumunii (+77%) i na Łotwie (+74%). 

Spadki odnotowano w Hiszpanii (-41%), a następnie w Danii (-16%). Mniejsze spadki odnotowano w Portugalii (-6%), na Malcie (-3%) i w Luksemburgu (-0,4%).

W okresie od pierwszej połowy 2022 r. do pierwszej połowy 2023 r. ceny gazu wzrosły w 20 z 24 państw członkowskich UE.

Ceny gazu (w walutach krajowych) wzrosły najbardziej na Łotwie (+139%), w Rumunii (+134%), Austrii (+103%), Holandii (+99%) i Irlandii (+73%). Na drugim końcu znalazły się Estonia, Chorwacja i Włochy, które odnotowały spadki od -0,6% do -0,5%, podczas gdy na Litwie cena pozostała niezmieniona.

Wyrażone w euro średnie ceny gazu dla gospodarstw domowych w pierwszej połowie 2023 r. były najniższe na Węgrzech (3,4 euro za 100 kWh), w Chorwacji (4,1 euro) i na Słowacji (5,7 euro), a najwyższe w Holandii (24,8 euro), Szwecji (21,9 euro) i Danii (16,6 euro).

Źródło: Komisja Europejska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *