KOGENERACJA DLA ŚLĄSKA

W Katowicach obradował zespół roboczy do spraw kogeneracji i integracji systemów ciepłowniczych oraz wykorzystania środków między innymi w ramach działania 1.7 Programu Infrastrukutra i Środowisko 2014-2020.

Powstanie zespołu zapowiedział minister Jerzy Kwieciński podczas niedawnego posiedzenia Podkomitetu do spraw Programu dla Śląska.

Utworzenie zespołu to wyjście naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez stronę społeczną i sformalizowanie prac trwających od grudnia 2018 roku. Otwierając spotkanie minister Jerzy Kwieciński podkreślił, że walka ze smogiem to jedno z najważniejszych zadań w ramach Programu dla Śląska.

Prace nowego zespołu koncentrować się będą na dwóch zagadnieniach:
– wykorzystaniu środków unijnych dostępnych w działaniu 1.7 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 “Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego” (jest to jedyne działania w krajowych programach operacyjnych dedykowane jednemu województwu),
– integracji systemów ciepłowniczych na Śląsku.

W trakcie spotkania omówiono harmonogram prac zespołu, podział zadań, a także sposób dalszego procedowania. Pracom zespołu przewodniczy minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, zaś w jego skład wchodzą przedstawiciele instytucji, które działają na rzecz czystego powietrza: Ministerstwa Energii, agencji rządowych (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego), największych spółek ciepłowniczych prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego oraz partnerzy regionalni (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, WFOŚiGW, strona społeczna) i Pełnomocnik Rządu ds. programu „Czyste Powietrze”.
fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *