KOGENERACJA DZIELI SIĘ CIEPŁEM Z POTRZEBUJĄCYMI

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła, z Grupy PGE, w ramach ogólnopolskiego programu „Dzielimy się ciepłem”, przekazał wsparcie finansowe Wrocławskiemu Centrum Opieki i Wychowania oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siechnicach. Od początku programu KOGENERACJA na wsparcie osób wrażliwych społecznie przeznaczyła już blisko 710 tysięcy złotych.

Dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową każdego roku trafiają z PGE Energia Ciepła do odbiorców potrzebujących wsparcia. KOGENERACJA, która dostarcza ciepło sieciowe we Wrocławiu i gminie Siechnice w tym roku w ramach programu „Dzielimy się ciepłem” przekazała 60 tys. złotych dla dwóch podmiotów wrażliwych społecznie.

– Dzielenie się ciepłem to dla nas ważna misja – podkreśla Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI. – W tym roku pomoc okazała się szczególnie potrzebna. Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania stanęło wobec konieczności opieki nad dziećmi z terenów zaatakowanych przez Rosję. Środki na pokrycie opłat za ogrzewanie są wyrazem naszej troski i chęci pomocy w tej wyjątkowej sytuacji.

Beneficjentami projektu „Dzielimy się ciepłem” są w tym roku podopieczni Gminnego Centrum Pomocy Społecznej w Siechnicach. To miejsce pod szczególną opieką KOGENERACJI. W Siechnicach powstaje najważniejsza inwestycja spółki – nowoczesna elektrociepłownia wykorzystująca gaz jako źródło energii.

– Dofinansowanie do ciepła sieciowego pozwala zapobiec pogarszaniu się sytuacji materialnej odbiorców wrażliwych społecznie i przeciwdziała powstawaniu zaległości w należnościach za ciepło – mówi Sławomir Małecki, zastępca kierownika GOPS Siechnice. – Dzięki wsparciu KOGENERACJI wzrasta poczucie bezpieczeństwa bytowego korzystających z niego odbiorców ciepła sieciowego, a instytucje realizujące program postrzegane są jako podmioty życzliwe mieszkańcom gminy Siechnice. 

W Gminnym Centrum Pomocy Społecznej w Siechnicach działa program umożliwiający składanie wniosków o dofinansowanie opłat za ciepło przez mieszkańców. Przyznane w ten sposób środki trafiają bezpośrednio na konto zarządcy, pomniejszając w ten sposób zobowiązania  wnioskodawcy z tytułu ciepła sieciowego. W tym roku wpłynęło 31 wniosków.

Drugim beneficjentem jest w tym roku Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania, które obejmuje stałą opieką ponad 200 podopiecznych. Choć jest to największa taka placówka w regionie, stara się stworzyć kameralne warunki w domowej atmosferze. Dzieci i młodzież przebywają w 14. różnych lokalizacjach, mając bezpośredni dostęp do opiekunów i możliwość nawiązywania bliskich relacji. Po wybuchu wojny w Ukrainie do podopiecznych dołączyło 20 dzieci, z których część pochodzi z okolic Mariupola. 

We wsparcie pochodzących z Ukrainy podopiecznych WCOiW zaangażowali się również pracownicy KOGENERACJI, którzy organizowali zbiórki potrzebnych rzeczy.

– Zwykło się mówić o mijającym roku, że był wyjątkowy. Co powiedzieć o roku, w którym doświadczyliśmy jako Wspólnota czegoś tak trudnego jak wojna u naszych granic, ze wszystkimi tego dla nas konsekwencjami?  – mówi Sylwester Pajęcki, dyrektor Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania. – Mogę z całą stanowczością powiedzieć, że był to WYJĄTKOWY ROK, w którym z niezachwianą pewnością mogliśmy liczyć na Waszą pomoc, wsparcie, inspirację i troskę. Przekazuję Państwu wyrazy głębokiej wdzięczności i szacunku za niezwykłe wyrazy wsparcia i zaufania, którymi nas obdarzyliście. Za każdy aspekt pomocy – ten materialny, ale i ten relacyjny, zbudowany na pozytywnych emocjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *