KOGENERACJA W MPEC NOWY SĄCZ WSPARTA ŚRODKAMI NFOŚIGW

Projekt pn. Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz (dofinansowany z zasobu MF EOG) oraz inwestycja pn. Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz (dofinansowany ze środków POIiŚ) zostaną wsparte środkami własnymi NFOŚiGW. 19,5 mln zł współfinansowania udzielone w formie preferencyjnych pożyczek umożliwi wybudowanie kotła na biomasę oraz budowę układu kogeneracyjnego opartego o kocioł i silniki zasilane gazem ziemnym. Inwestycje wpłyną na poprawę efektywności energetycznej miejskiego systemu grzewczego. Całość działań wniesie także walor antysmogowy.

Pierwsze z dofinansowanych przedsięwzięć, kosztować będzie w całości ok. 13,7 mln zł, zostanie współfinansowane przez NFOŚiGW kwotą 6,5 mln zł pożyczki. Wcześniej MPEC Nowy Sącz otrzymało w ramach projektu ok. 4,6 mln zł dotacji ze środków MF EOG. W zakres inwestycji będzie wchodzić m.in. budowa instalacji kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW, a także likwidacja 2 kotłów węglowych i 7 kotłów gazowych lokalnych kotłowni oraz przyłączenie zasilanych z tych źródeł budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W ramach projektu zostanie wybudowanych także 8 przyłączy do sieci ciepłowniczej (o dług. 1270 m) oraz dwie instalacje fotowoltaiczne.

Dodatkowo przeprowadzona zostanie kampania społeczna nt. działań wpływających na zwiększenie efektywności energetycznej. Projekt realizowany w partnerstwie z Norsk Energi z Norwegii pozwoli na wykorzystanie jej doświadczeń i wiedzy m.in. w kampanii informacyjnej nt. wpływu realizacji projektu na środowisko.

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji przez nowosądecki MPEC będzie oparta o kocioł oraz 3 silniki zasilane gazem ziemnym o mocy elektrycznej 2 MW każdy (łącznie 5,85 MW energii cieplnej). Wyprodukowana energia elektryczna przekazywana będzie do sieci za pośrednictwem nowo wybudowanego przyłącza. Ciepło odpadowe powstające podczas pracy silników zostanie odzyskane i przekazane do sieci ciepłowniczej będącej własnością beneficjenta. Uzyskana energia cieplna pozwoli zrezygnować z części wytwarzanej wcześniej z węgla kamiennego oraz zwiększyć moc zainstalowaną w spółce, a co za tym idzie zabezpieczyć możliwości dla nowo przyłączanych odbiorców. Nowa instalacja kogeneracyjna będzie odrębną jednostką wytwarzania ciepła i energii, zakładana wielkość produkcji ciepła to co najmniej – 141 tys. GJ/rok, a energii elektrycznej – 41,5 tys. MWh. Inwestycja wsparta wcześniej kwotą 9,4 mln zł dotacji ze środków POIiŚ, będzie kosztowała w całości 27,8 mln zł. Współfinansująca kwota pożyczki udzielonej z NFOŚiGW to 13 mln zł.

Realizacja projektów pozwoli uzyskać status Efektywnego Systemu Ciepłowniczego w Nowym Sączu oraz nie tylko podłączyć nowych odbiorców do systemowego ciepła, ale także przygotować elastyczne możliwości przyłączeń dla kolejnych zainteresowanych.

Uruchomienie nowych instalacji wpłynie na ograniczenie tzw. „niskiej emisji”, zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej oraz zmniejszenie emisji pyłu. Spowoduje również redukcję emisji COdo atmosfery.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *