KOLEJNE 17 MLN ZŁ NA TERMOMODERNIZACJĘ W RYBNIKU

W rybnickim magistracie podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku-Boguszowicach oraz Niedobczycach wraz z wymianą źródeł ciepła”.

Dokument sygnowali: prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek i prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Na mocy podpisanej umowy do Rybnika trafi ponad 16,9 mln zł bezzwrotnej dotacji z Funduszu Spójności, która pokryje znaczącą część wartej przeszło 24,2 mln zł inwestycji. Dofinansowanie przyznano w konkursie w ramach poddziałania 1.7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

„Choć w statystykach zanieczyszczenia powietrza Rybnik bardzo często plasuje się w czołówce, trzeba podkreślić, że jest to też miasto, które robi chyba najwięcej, by z tych niechlubnych rankingów zniknąć” – przekonuje Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – „Przypomnę tylko, że w poprzedniej edycji konkursu to do Rybnika trafiła, największa na Śląsku dotacja ok. 25 mln zł na likwidację niskiej emisji. W tej edycji – 17 mln, to znowu największa dotacja wśród samorządów naszego województwa. Co ważne, Rybnik to również najwięcej w województwie śląskim złożonych i realizowanych wniosków w ramach programu Czyste Powietrze. Serdecznie gratuluję i życzę dalszej determinacji i podobnego zaangażowania w kolejnych konkursach”– dodał prezes WFOŚiGW.

Dofinansowany projekt obejmuje swoim zakresem roboty termomodernizacyjne w 27 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w dzielnicach Boguszowice-Osiedle oraz Niedobczyce. Realizacja projektu jest planowana na lata 2021-2022.

We wszystkich budynkach przestarzałe piece węglowe będą zastąpione źródłami nie generującymi problemu „niskiej emisji” tj. źródłami gazowymi lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej. Dodatkowo będą wykonywane roboty termomodernizacyjne polegające na docieplaniu przegród budowalnych, tak aby znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energie cieplną.

„Dziękuję pracownikom Wydziału Rozwoju, zaangażowanym w przygotowywanie i perfekcyjne napisanie konkursowych wniosków oraz dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, na którego barkach będzie realizacja wszystkich dofinansowanych inwestycji poprawiających jakość rybnickiego powietrza. To niezwykle ważne, że mamy tak dobry i skuteczny zespół ludzi, dzięki którym miasto poradzi sobie z wyznaniem ratującym nasze zdrowie, życie i czyni nasze miasto piękniejszym” – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. – „Warto też podkreślić niezwykłe zaangażowanie samych mieszkańców, dzięki którym Rybnik okazał się absolutnym liderem jeżeli chodzi o pozyskiwanie dotacji z programu Czyste Powietrze na terenie Śląska. Z rybniczanami podpisanych zostało przeszło 1200 umów, a z porad punktu konsultacyjnego poświęconego programowi skorzystano prawie 4500 razy” – dodaje prezydent.

Termomodernizacja 27 budynków miejskich to kolejny projekt realizowany przez Miasto Rybnik, który przybliża zasoby komunalne do wyznaczonego celu tj. całkowitej eliminacji z zasobów miasta źródeł opartych o węgiel do 2025 r. W chwili obecnej Miasto Rybnik na zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej realizuje 5 innych dużych projektów dofinansowanych ze środków UE (wśród nich znajduje się również projekt „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach oraz Śródmieściu” dofinansowany w 2020 r. przez WFOŚiGW kwotą ponad 21,7 mln zł). Wspomniane projekty obejmują swoim zakresem wymianę źródeł węglowych i termomodernizacje w 57 budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez ZGM. Wartość tych inwestycji przekracza 60 mln zł, zaś przyznane dofinansowanie to 51,5 mln zł. Jest to najbardziej ambitny program realizowany na zasobie komunalnym w Województwie Śląskim.

„W budżecie miasta na 2021 rok przewidziano realizację inwestycji w 70 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, w których znajduje się 1509 mieszkań oraz prawie 2700 przestarzałych źródeł węglowych, głównie pieców kaflowych” – wylicza Artur Gliwicki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. – „Wszystkie one zostaną zastąpione albo źródłem gazowym albo budynek zostanie podłączony do sieci ciepłowniczej, co praktycznie wyeliminuje całą „niską emisję” pyłów generowaną dotychczas przez objęte inwestycjami budynki. Oprócz tego praktycznie w każdym z budynków zostanie zrealizowana termomodernizacja mająca na celu znaczące zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energie cieplną. Na koniec 2021 roku spośród 4469 mieszkań wymiany ogrzewania będzie wymagało jeszcze 1050” – podsumowuje dyrektor.

Źródło: UM Rybnik
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *