KOLEJNE DZIELNICE ZABRZA ZYSKAJĄ DOSTĘP DO EKOLOGICZNEGO CIEPŁA SYSTEMOWEGO

Blisko trzy kilometry sieci ciepłowniczej zostaną wybudowane w celu połączenia systemu ZPEC z elektrociepłownią należącą do firmy Fortum Silesia S.A. To czwarte zadanie realizowane w ramach wartego ponad 40 mln zł projektu, dzięki któremu mieszkańcy dwóch północnych dzielnic miasta zyskają dostęp do ekologicznego ciepła systemowego.

Umowa podpisana dziś w zabrzańskim Ratuszu pomiędzy Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej (ZPEC), a konsorcjum dwóch firm (Przedsiębiorstwo Specjalistyczne “Energoterm” Sp. z o. o (lider), B.T.B. – Inżynieria Budownictwo Instalacje Sp. z o.o.) dotyczy zadania pn. „Budowa magistrali przyłączeniowej od EC Zabrze do komory przyłączeniowej KP”. Trasa nowej sieci o długości 2620 m przebiegać będzie przez poprzemysłowy teren Miasta Bytom. Wartość zadania to ponad 10 mln zł. Zostanie wykonane przy udziale finansowym firmy FORTUM SILESIA S.A.

„Poprawa jakości powietrza jest zadaniem priorytetowym dla Zabrza, a rozwój sieci ciepłowniczej to najlepszy sposób na skuteczną walkę z niską emisją. To nie węgiel jest źródłem problemu, ale domowe paleniska węglowe. Dlatego podejmujemy inwestycje, które pozwalają na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. W ostatnich latach w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zrealizowaliśmy w Zabrzu ponad 14 tysięcy mikro-inwestycji za kwotę ponad 70 mln zł. Podpisana dziś umowa to kolejny krok w kierunku zapewnienia mieszkańcom dostępu do ekologicznego ciepła systemowego oraz zmniejszenia niskiej emisji” – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W ubiegłym roku ZPEC podpisało w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Konkurs nr POIS/1.7.2/4/2019) umowę o dofinansowanie dla projektu: „Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”. Jego głównym celem jest poprawa stanu powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstających w procesie spalania w kotłowniach osiedlowych oraz dodatkowo umożliwienie zasilenia obiektów dotychczas nie zasilanych z sieci ciepłowniczej (ogrzewanych obecnie, głównie przez kotły węglowe) w ciepło pochodzące ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Projekt planowany na lata 2020-2023 polega na budowie łącznie 9,228 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze Helenka oraz Zabrze Rokitnica. Przedsięwzięcie przewiduje także rozbudowę sieci ciepłowniczej w tych dzielnicach. Dzięki inwestycji zlikwidowana zostanie ostatnia węglowa kotłownia w dzielnicy Helenka (moc zainstalowana 11,64 MW) oraz kotłownia gazowa, szczytowo-olejowa w dzielnicy Rokitnica (moc zainstalowana 6,3 MW). Elektrociepłownia Miechowice, do której zostaną przyłączone sieci osiedlowe w dzielnicach, jest częścią systemu ciepłowniczego Fortum Silesia S.A., który spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego.

W ramach inwestycji, 4 sierpnia 2020 r., podpisana została umowa na realizację pierwszego zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej w podziale na etapy: Etap I sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni osiedlowej Helenka przy ul. Niepokólczyckiego 41 w Zabrzu”. Jego wartość wyniosła ponad 3,5 mln zł. Umowę na drugie zadanie pn. „Budowa sieci ciepłowniczej od komory przyłączeniowej KP do punktu rozdziału na sieci osiedlowe: oś. Helenka i oś. Rokitnica w Zabrzu” podpisano 17 listopada 2020 r. Jego wartość wyniosła ponad 13 mln zł. Umowa na trzecie zadanie p.n. „Budowa sieci ciepłowniczej w podziale na etapy: Etap II – sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni oś. Rokitnica przy ul. Budowlanej 72 w Zabrzu” została podpisana w dniu 18 lutego 2021 r. i miała wartość blisko 9 mln zł.

Efektem projektu będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 64 102,84 GJ/rok. Równie istotny skutek to także roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (szacunkowo 1 572,58 Mg równoważnika CO2/rok) oraz emisji pyłów (szacunkowo 16,61Mg/rok).

Łączny przewidywany koszt budowy sieci ciepłowniczej łączącej dzielnice Zabrze Helenka i Zabrze Rokitnica ze źródłem szacuje się na 40 799 555,10 zł. Dofinansowanie w formie dotacji WFOŚiGW w Katowicach, udzielone w ramach POIiŚ wynosi 14 300 000 zł, czyli ok. 35 proc. kosztów całkowitych.

Źródło: UM Zabrze
Fot. Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *