KOŁODZIEJAK: GŁOS CIEPŁOWNICTWA MUSI BYĆ SŁYSZALNY W UE

Przemysław Kołodziejak, prezes PGE EC w rozmowie z portalem Nowoczesne Ciepłownictwo mówi o konieczności intensyfikacji działań krajowego ciepłownictwa na arenie międzynarodowej.

„Jedną z podstaw kształtowania prawa unijnego jest lobbing. Jest on w Polsce mniej popularny i rodzi pejoratywne skojarzenia, lecz w UE jest czymś naturalnym. Jest to płaszczyzna do dyskusji pomiędzy ustawodawcą unijnym a grupami interesu. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie jako organ zrzeszający przedsiębiorców z sektora ciepłowniczego powinna więc aktywnie uczestniczyć w procesie kształtowania prawa. Kluczowym względem w tym obszarze jest fakt, że polski system ciepłowniczy jest unikalny na skalę Europy. Polska jest krajem, w którym niemalże cały obszar jest pokryty systemami ciepłowniczymi, podczas gdy w innych krajach te systemy albo nie istnieją albo jest to zwyczajnie działalność niszowa” – mówi Prezes Przemysław Kołodziejak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *