KOMPLEKSOWA OCENA POTENCJAŁU EFEKTYWNEGO DHC W IRLANDII

Zgodnie z prawodawstwem unijnym Irlandia jest zobowiązana do przedstawienia Komisji Europejskiej, na jej wniosek, Kompleksowej Oceny potencjału zastosowania wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnego ciepłownictwa i chłodnictwa. Na mocy dyrektywy nr. 426 z 2014 r., która przenosi ten wymóg do prawa krajowego, za przeprowadzenie tej oceny odpowiada Sustainable Energy Authority of Ireland.

Kompleksowa ocena zawiera przegląd podaży energii do ogrzewania i chłodzenia oraz zapotrzebowania na energię użytkową i końcowego zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia dla wszystkich sektorów w Irlandii. Wyszczególniono w niej obecne cele, strategie i środki polityczne w kontekście pięciu wymiarów Unii Energetycznej:

  • dekarbonizacja
  • efektywność energetyczna
  • bezpieczeństwo energetyczne
  • wewnętrzny rynek energii
  • oraz badania, innowacje i konkurencyjność.

W kompleksowej ocenie przedstawiono analizę kosztów i korzyści oraz potencjał gospodarczy w zakresie efektywnego ogrzewania i chłodzenia. Modeluje ona również scenariusze polityki podstawowej i dekarbonizacji przy użyciu Krajowych Ram Modelowania Energetycznego.

Kompleksową Ocenę Irlandia przekazała Komisji Europejskiej 30 lipca 2021 roku. Wkrótce ma zostać ona opublikowana.

Źródło: gov.ie
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *