KONFERENCJA „CIEPŁOWNIA PRZYSZŁOŚCI – ODKRYJ GEOTERMIĘ”

Wiceminister Klimatu i Środowiska Piotr Dziadzio uczestniczył 22 czerwca 2023 r. w konferencji inaugurującej projekt „Ciepłownia przyszłości – odkryj geotermię” realizowany przez Geotermię Polską we wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele samorządów, został przedstawiony w szczególności potencjał wykorzystania zasobów geotermalnych występujących w Polsce. Geotermia głęboka rozwijana jest poprzez Programy Priorytetowe NFOŚiGW m.in. „Udostępnianie wód termalnych” oraz „Polska geotermia Plus”, które umożliwiają finansowanie poszczególnych etapów od odwiercenia pierwszego otworu do budowy ciepłowni geotermalnej. W chwili obecnej w Polsce funkcjonuje sześć ciepłowni geotermalnych, a siódma w Koninie powinna rozpocząć funkcjonowanie w bieżącym roku.

Wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio przedstawił działania resortu w zakresie rozwoju geotermii w Polsce oraz wykorzystania zasobów nie tylko geotermii głębokiej, ale również planów dotyczących wykorzystania wód powierzchniowych, kopalnianych, geotermii płytkiej.

Nie każdy region Polski posiada zasoby dla rozwoju geotermii głębokiej, średniotemperaturowej. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska powstał „Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce”, który w szczegółowy sposób opisuje możliwości wykorzystania szeroko rozumianego ciepła Ziemi w zależności od występującego w danym obszarze potencjału – powiedział wiceminister Piotr Dziadzio.

Podczas konferencji odbyły się również panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli reprezentujących ciepłownie geotermalne oraz samorządy, które otrzymały wsparcie w ramach pierwszej edycji  Programu Priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych”. Dyskusja miała na celu wymianę doświadczeń oraz wiedzy dotyczącej różnych etapów na drodze do rozwoju ciepłownictwa geotermalnego. W ramach projektu „Ciepłownia przyszłości – odkryj geotermię” przewidziane są również szkolenia dla samorządów.

Źródło: MKiŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *