KOORDYNATORZY PROGRAMU LIFE ZACZYNAJĄ SWOJĄ PRACĘ

Koordynatorzy z gmin biorących udział w programie LIFE, którego celem jest poprawa zarządzania jakością powietrza, odebrali niezbędny sprzęt. Przed nimi studia podyplomowe i spotkania z mieszkańcami. Uważają, że zmienia się nastawienie do wymiany tzw. kopciuchów.

Przypomnijmy, że obecnie do udziału w projekcie LIFE przystąpiły 42 gminy. Jak zauważają wybrani koordynatorzy, po wstępnych rozmowach z mieszkańcami wynika, że jest ogromne zainteresowanie wymianą pieców. Daria Pawlak, zastępca wójta Chrząstowic uważa, że temat związany z zmianą pieców jest w modzie. – „Przez ostatnie lata bardzo wiele się zmieniło. Teraz spotykamy się z tym, że mieszkańcy sami dopytują o program czy zasady i terminy wymiany tzw. kopciuchów. Tym bardziej, że wcześniejsze programy jakie realizowaliśmy, udowodniły, że jest duże zapotrzebowanie. Będziemy organizować spotkania w sołectwach, chcemy być blisko mieszkańców” – tłumaczy Daria Pawlak.

Janina Mazek, zastępca kierownika ochrony środowiska w UM w Otmuchowie podkreśla, że bardzo ważnym elementem są studia. – „To pozwoli na rzetelną wiedzę. Wszystkim zależy na czystości powietrza. Mamy 28 sołectw, więc duży obszar. Od kilku lat z trzech źródeł realizujemy program ochrony środowiska. Te trzy rodzaje dotacji pozwala na dostosowanie propozycji do potrzeb. Mamy doświadczenie, dlatego korzystamy również z programu LIFE” – mówi.

Ewa Niedbalec z Olszanki zauważa, że gminne dofinansowanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. – „Ludzie są bardzo chętni do wymiany pieców. Zainteresowanie jest bardzo duże. W naszej miejscowości mieszka wiele starszych osób. Jako koordynatorzy będziemy docierać do nich bezpośrednio. To bardzo ułatwi nasz wspólny kontakt. To da również możliwość do dostosowania najbardziej ekonomicznych i korzystnych źródeł ciepła” – mówi Ewa Niedbalec. Tłumaczy ona, że mimo zrealizowanych kilku programów ochrony środowiska potrzeby nadal są bardzo duże.

Teraz każdy z przedstawicieli samorządów odebrał niezbędny sprzęt usprawniający pracę. We wtorek wręczono 42 laptopy i rollapy promocyjne projektu. W przyszłości wręczone zostaną również urządzenia umożliwiające pomiar zanieczyszczeń powietrza. Manfred Grabelus, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWO tłumaczy, że do pracy koordynatorów niezbędny jest odpowiedni sprzęt. – „Ten jest już kupiony i wręczony koordynatorom. Zostaną im również dostarczone materiały promocyjne, w których będzie informacja o źródłach ciepła i możliwościach dofinansowań. Jednocześnie przygotowany jest program pozwalający zarządzać ochroną powietrza. Przeprowadzona będzie też inwentaryzacja budynków” – dodaje Manfred Grabelus.

Grzegorz Borsuk z Politechniki Opolskiej, koordynator studiów podyplomowych wyjaśnia, że obok zagadnień typowo technicznych i związanych z ochroną środowiska, studenci będą szkoleni również pod kontem prowadzenia rozmów i relacji interpersonalnych. – „Studia dostarczą konkretnej wiedzy. Dedykowane są one koordynatorom, którzy pogłębią wiedzę nt. emisji zanieczyszczeń, inwentaryzacji budynków, sposobów zmiany ogrzewania i sposobów modernizacji dla osiągnięcia bardziej ekonomicznego ogrzewania. Podejmiemy tematy związane z praktycznym składaniem wniosków i ich realizowaniem. Bardzo ważnym elementem jest psychologia potrzeb. Nauczymy, jak rozmawiać, aby nie tylko dostarczyć wiedzy, ale również uczulić na te potrzeby” – dodaje Grzegorz Borsuk.

W praktyce mieszkańcy poznają szczegóły wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Koordynator pomoże w optymalizacji doboru rodzaju i mocy źródła ciepła oraz modernizacji energetycznej budynku. Aby zdobyć takie dane, budynki będą skanowane kamerą termowizyjną. Specjaliści będą też prowadzić spotkania w zakresie edukacji mieszkańców.

Członek zarządu opolskiego Antoni Konopka dodaje, że zarząd województwa przyjął projekt uchwały antysmogowej, który wpisuje się w program LIFE. Zmiany w uchwale wynikają z przyjętego przez sejmik programu ochrony powietrza i polegają na zaostrzeniu przepisów, związanych z eksploatacją instalacji, w których następuje spalanie paliw. – „Zobowiązaliśmy się do nowelizacji uchwały antysmogowej. To właśnie piece przyczyniają się do złej jakości powietrza. Mam nadzieję, że uchwała zostanie przyjęta w listopadzie przez radnych województwa opolskiego” – dodaje Antoni Konopka.

Źródło: Opolskie UM
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *