KOTŁY ELEKTRODOWE W ELEKTROCIEPŁOWNI PGE EC W GDAŃSKU

W Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku, z Grupy PGE, trwa budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy 130 MW. Zamontowane zostały już ogromne kotły olejowe, natomiast w ostatnim tygodniu stycznia, także kotły elektrodowe.

Zastosowanie w gdańskiej elektrociepłowni innowacyjnej technologii, jaką są kotły elektrodowe, jest nowatorskim rozwiązaniem w Polsce. Nowe kotły będą zasilane energią elektryczną z istniejących generatorów, które dzisiaj w Elektrociepłowni w Gdańsku produkują energię elektryczną na potrzeby krajowego systemu. Implementowana technologia umożliwi także automatyczną pracę nowej kotłowni rezerwowo-szczytowej, reagującej na zmienne zapotrzebowanie na energię cieplną w zakresie mocy od 2,5 do 130 MWt. Innowacyjna technologia, oparta na połączeniu pracy kotłów elektrodowych i olejowych, umożliwi szybkie rozpoczęcie pracy kotłowni w zaledwie kilka minut przy maksymalnej sprawności wykorzystania energii.

Wartość inwestycji to ponad 80 mln zł. Kotłownia składać się będzie m.in. z dwóch kotłów olejowo-gazowych o mocy 30 MWt każdy oraz dwóch kotłów elektrodowych o mocy 35 MWt każdy. Zgodnie z harmonogramem inwestycja będzie gotowa do eksploatacji przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego 2021/2022.

Budowa nowych mocy szczytowych to ważna inwestycja dla mieszkańców Gdańska. Przede wszystkim wzmacnia ona bezpieczeństwo energetyczne miasta, a zastosowanie kotłów elektrodowych jako zeroemisyjnego źródła energii pozytywnie wpłynie na jakość powietrza – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku. – Chcę jednak podkreślić, że od lat utrzymujemy wysokie standardy środowiskowe, co możliwe jest m.in. dzięki produkcji ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji – dodała Elżbieta Kowalewska.

Budowa nowych źródeł szczytowych odbywa się zgodnie z harmonogramem. Już w przyszłym sezonie grzewczym do mieszkańców Gdańska i Sopotu popłynie ciepło wyprodukowane w nowej kotłowni.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *