KRAKOWSKA ELEKTROCIEPŁOWNIA PGE PODSUMOWAŁA 2020 ROK

W ubiegłym roku krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła z Grupy PGE koncentrowała się głównie na inwestycjach związanych z ochroną środowiska. Zrealizowano również 315 projektów na rynku ciepła, a to niemal 70 MW mocy termicznych – czyli tyle ile potrzebne jest, aby zapewnić komfort mieszkańcom miasta wielkości Gniezna.

Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła wytwarza ciepło dla ok. 70 proc. mieszkańców korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej. Ciepło wyprodukowane w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła dostarczane jest do mieszkańców wielu krakowskich dzielnic, a także do szpitali, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowej Hucie, do Ogrodu Botanicznego, a nawet do największej hali widowiskowo-sportowej w Krakowie.

Pracownicy krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła przykładają dużą uwagę do tego, aby coraz więcej mieszkańców Krakowa mogło żyć, mieszkać i pracować w komfortowych warunkach. A przecież komfort kojarzy się z ciepłem. Wspieramy również krakowskie organizacje pożytku publicznego – w grudniu 75 tys. zł trafiło na konta dziewięciu z nich w ramach programu „Dzielimy się ciepłem” – mówi Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie.

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła podejmuje szereg inicjatyw w zakresie środowiskowym, społecznym oraz BHP, które wykraczają poza standardy zapisane w obowiązujących przepisach prawa.

Stała poprawa technik, które służą zapobieganiu zanieczyszczeniom środowiska, opracowanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem w zakładzie, potwierdza uzyskanie przez naszą elektrociepłownię nowego pozwolenia zintegrowanego. Warto podkreślić, że nie zgłosiliśmy żadnych derogacji do nowych, jeszcze bardziej restrykcyjnych standardów emisyjnych, które zaczną obowiązywać w tym roku ­– mówi Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Krakowie.

Jednym z kluczowych zadań, które realizowane były w 2020 r. w krakowskiej elektrociepłowni to dostosowanie urządzeń do nowych, rygorystycznych norm środowiskowych BREF/BAT, które zaczną wkrótce obowiązywać. W związku z tym zrealizowano szereg inwestycji – m.in. zmodernizowano elektrofiltry oraz zmodernizowano instalację mokrego odsiarczania spalin.

Stosowany od wielu lat w krakowskiej elektrociepłowni proces technologiczny odsiarczania to w języku technicznym tzw. metoda mokra wapienna. Polega ona na skierowaniu gorących spalin opuszczających elektrofiltry poprzez wentylatory spalin i wentylatory wspomagające do absorbera, w którym następuje intensywnie przemywanie spalin tzw. cieczą cyrkulacyjną, zawierającą wodę i węglan wapnia. Dwutlenek siarki zawarty w spalinach rozpuszcza się przy tym w wodzie i reaguje w obecności tlenu z sorbentem, tworząc gips.

Celem prowadzonej w ubiegłym roku modernizacji było jeszcze efektywniejsze obniżenie emisji SO2 przy zastosowaniu najlepszych dostępnych na rynku technik. Zakres prac obejmował modernizację głównego urządzania instalacji tj. absorbera. We wnętrzu została zamontowana dodatkowa półka sitowa zwiększająca efektywność oczyszczania spalin. Ponadto przeprowadziliśmy modernizacje szeregu urządzeń pomocniczych oraz dokonano optymalizacji pracy całej instalacji – tłumaczy dyrektor Mariusz Michałek.

Wykonane prace to jeden z etapów modernizacji, która będzie kontynuowana w 2021 r. Wtedy zakończą się pozostałe prace związane z unowocześnieniem pozostałych urządzeń instalacji odsiarczania spalin oraz laboratorium chemicznego.

Co roku na terenie elektrociepłowni realizowanych jest wiele różnych prac remontowanych, modernizacyjnych i inwestycyjnych, zarówno przez pracowników PGE Energia Ciepła, jak i firm zewnętrznych. Co ważne, towarzyszą im jednoczesne działania w obszarach budujących kulturę bezpieczeństwa pracowników, podwykonawców i dostawców. Efektem jest wysoka świadomość w zakresie bezpieczeństwa pracy potwierdzona m.in. przez brak wypadków w pracy na terenie elektrociepłowni w 2020 r. oraz wyróżnienie Państwowej Inspekcji Pracy w Konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” – podkreśla dyrektor Michałek.

Rynek ciepła

W październiku 1970 r. po raz pierwszy popłynęło ciepło z krakowskiej elektrociepłowni. Od tej pory elektrociepłownia jest częścią miasta i rozwija się wraz nim. W krakowskiej elektrociepłowni 2020 r. zakończył się sporym sukcesem pod względem poziomu nowych przyłączeń do sieci.

W ubiegłym roku zrealizowaliśmy łącznie 315 projektów w trzech segmentach rynku: nowe inwestycje, ciepła woda użytkowa oraz źródła lokalne. Przekłada się to na niemal 70 MW mocy termicznych – czyli tyle, ile jest potrzebne, aby zapewnić komfort cieplny mieszkańcom miasta wielkości Gniezna – mówi Mariusz Michałek.

Podjęte projekty przekładają się również na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki realizowanemu wraz z dystrybutorem ciepła programowi „Ciepła woda bez piecyka” kolejne, 26 tys. mieszkańców m.in. z Nowej Huty, Prądnika Białego, Kurdwanowa i Prokocimia, zwiększy swoje bezpieczeństwo dostaw ciepła – dodaje dyrektor.

W ubiegłym roku, dzięki współpracy z MPEC oraz Miastem Kraków, zakończono skomplikowane prace analityczne związane z diagnozą rynku ciepła w stolicy Małopolski oraz analizę obecnych urządzeń technicznych w elektrociepłowni i u dystrybutora ciepła – opracowano m.in. raport dotyczący rynku ciepła w Krakowie do 2040 r.

Efektywność energetyczna

PGE Energia Ciepła przez ostatnie lata wspierała również Miasto Kraków w ramach działań zmierzających do neutralności klimatycznej. W 2020 r. zakończono projekt „Energy Lab” – w ciągu ostatnich lat wygenerowano kwartalne raporty dla ponad 600 obiektów, przeprowadzono szereg diagnoz energetycznych, zrealizowano również szkolenie dla osób zarządzających budynkami użyteczności publicznej oraz opracowano raporty z rekomendacjami rozwoju systemu monitorowania mediów w Krakowie. W ubiegłym roku partnerzy programu „Ciepło dla Krakowa” oraz Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań utworzyli zespół roboczy, który wypracowuje rekomendacje dla deweloperów w związku z nowymi standardami WT 2021, czyli jeszcze bardziej restrykcyjnymi wymaganiami dotyczącymi energooszczędności budynków.

Świadomość ekologiczna Krakowian

Krakowska elektrociepłownia realizuje szereg inicjatyw w ramach partnerstwa w programie „Ciepło dla Krakowa”. W ubiegłym roku opublikowano pierwsze w kraju „Kompendium ciepła”, zrealizowano pilotażową akcję skierowaną do seniorów: „Bądźmy bezpieczni i pełni ciepłych myśli”. Ufundowano również nagrodę za zastosowanie najlepszych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej inwestycji w Krakowie.

Niezależnie od działań realizowanych wraz z partnerami na krakowskim rynku ciepła, krakowska elektrociepłownia rozwija również projekty edukacyjne PGE Energia Ciepła m.in. „Przygody Kota Ciepłosława”, kampanię „Oszczędzaj ciepło i dbaj o środowisko” w ramach której zrealizowano pierwszy w Małopolsce film dotyczący tej tematyki i przetłumaczony na Polski Język Migowy.

Mecenas kultury

W wymagającym nieszablonowych działań 2020 r., krakowska elektrociepłownia sfinalizowała również wiele projektów kulturowych m.in. z Filharmonią im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum Krakowa, Krakowską Fundacją Filmową oraz z KBF.

Źródło: PGE EC
Fot. PGE EC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *