KRAKOWSKI PANEL KLIMATYCZNY WCHODZI W KLUCZOWĄ FAZĘ

Już w sobotę, 12 czerwca odbędzie się głosowanie nad rekomendacjami wypracowanymi w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego, pierwszego panelu obywatelskiego w Krakowie. Podczas spotkań deliberacyjnych, reprezentujący całą społeczność Krakowa paneliści i panelistki, pracowali nad rekomendacjami w temacie: „Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?”.

Spotkania deliberacyjne odbywały się w małych grupach pod okiem zespołu facylitacyjnego i nie były transmitowane. W rezultacie wypracowano ponad 100 propozycji rekomendacji w obszarach takich jak: strategia klimatyczna Krakowa, odnawialne źródła energii, edukacja i partycypacja, oszczędzanie energii, oświetlenie miejskie, termomodernizacja czy planowanie przestrzenne.

Prace nad propozycjami rekomendacji były wspierane przez ekspertów, Urząd Miasta Krakowa, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne oraz inne podmioty, których działalność związana jest z tematem Panelu. Po zakończeniu spotkań deliberacyjnych operator Panelu, czyli Instytut Polityk Publicznych, pracował nad ostatecznym kształtem rekomendacji, które zostaną poddane głosowaniu.

Jakie rekomendacje wpłyną na kształt polityki Krakowa?

Podczas ostatniego spotkania Krakowskiego Panelu Klimatycznego Panelistki i Paneliści w drodze głosowania zdecydują nad przyjęciem lub odrzuceniem rekomendacji dla miasta. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski zobowiązał się do wdrożenia w życie tych rekomendacji, które otrzymają 80% poparcia wśród Panelistów.

Jakie rekomendacje zostaną przegłosowane w sobotę 12 czerwca? Wszystkie informacje dostępne będą na stronie internetowej operatora Krakowskiego Panelu Klimatycznego.

Jedno jest pewne: pierwszy panel obywatelski w Krakowie nie tylko wyznaczy dobre praktyki i przyczyni się do rozwoju procesów demokracji uczestniczącej, lecz przede wszystkim realnie wpłynie na całokształt polityki Miasta Krakowa, szczególnie w obszarze klimatu i energii.

Źródło: KPK
Fot. KPK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *