KU POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Dotacja udzielona z NFOŚiGW z programu Budownictwo Energooszczędne, Cz. 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie pozwoli na realizację projektu Parafii Św. Wojciecha w Częstochowie. Przewidziana termomodernizacja budynków kościelnych spowoduje między innymi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, a także produkowanie jej ze źródeł odnawialnych.

Zakres prac w ramach przedsięwzięcia obejmie w szczególności ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dachów kościoła i plebanii. Wymieniona zostanie stolarka okienna oraz drzwi zewnętrzne budynków. Przewidywane jest również zmodyfikowanie instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja oświetlenia obiektów, montaż paneli fotowoltaicznych a także systemu zarządzania energią. Działanie termomodernizacyjne swoim zakresem obejmie blisko 6 tys. m2 powierzchni dwóch budynków użytkowych.

Efektem ekologicznym prac prowadzonych do końca czerwca przyszłego roku ma być zmniejszenie emisji COdo atmosfery oraz mniejsze zużycia energii pierwotnej. Koszt całkowity zadania wyniesie 9,8 mln zł.

Umowę o dofinansowanie podpisali 28 lutego br. w Częstochowie wiceprezes zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz ks. proboszcz Ryszard Umański. Dofinansowanie ze środków krajowych sięgnie ok. 6,7 mln zł.

Źródło: NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *