„LEKCJE CIEPŁA” DLA UCZNIÓW OD RADOMSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” S.A.

Uczniowie klas IV radomskich szkół uczą się na specjalnych „Lekcjach Ciepła”, jak mądrze korzystać z ciepła systemowego, jak i dlaczego warto je oszczędzać i w jaki sposób powstaje ciepło w naszych domach i instytucjach publicznych. 

„Lekcje Ciepła” są ogólnopolskim projektem ekologiczno-edukacyjnym Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, który w radomskich szkołach podjęło Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A., we współpracy z władzami samorządowymi. Celem „Lekcji Ciepła”, odbywających się w sezonie zimowym, jest podniesienie świadomości mieszkańców w całym kraju na temat ochrony powietrza oraz szkodliwości niskiej emisji dla zdrowia i środowiska.

Uczniowie na „Lekcjach Ciepła” dowiadują się m.in. dlaczego zimą niebo jest szare i w jaki sposób wiąże się to ze smogiem, czy oddychamy zdrowym powietrzem w Polsce i co możemy zrobić, żeby ograniczyć występowanie zjawiska niskiej emisji.

Tomasz Nita, prezes zarządu „RADPEC” S.A., podkreśla, jak istotne jest kształtowanie postaw proekologicznych u najmłodszych:  To akcja edukacyjna zainaugurowana w grudniu 2022 roku w PSP nr 9 im. Henryka Sienkiewicza. W trakcie sezonu zimowego chcemy zrealizować „Lekcje Ciepła” we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Radomia. Projekt, który jest skierowany do uczniów klas czwartych, ma na celu edukację w zakresie racjonalnego korzystania z ciepła, jak również zrozumienie procesu produkcji ciepła i ciepłej wody.

Od grudnia 2022 roku do połowy lutego 2023 roku pracownicy spółki „RADPEC” S.A. przeprowadzili „Lekcje Ciepła” w 25 szkołach podstawowych na terenie Radomia. Tym projektem zostało objętych ok. 1400 uczniów klas czwartych.

 Wśród najmłodszych mieszkańców Radomia chcemy rozwijać wiedzę na temat odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy. Poprzez nasze działania chcemy uświadomić naszych milusińskich, że wielkie zmiany zależą od codziennych decyzji, także tych związanych z używaniem ciepła – podkreśla prezes zarządu „RADPEC” S.A.

Po dwutygodniowych feriach zimowych, które na Mazowszu trwają do 26 lutego, projekt będzie kontynuowany w kolejnych szkołach.

Źródło: Magazyn Ciepła Systemowego 

Fot. “RADPEC” S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *