LIFE EKOMAŁOPOLSKA BĘDZIE PRZECIWDZIAŁAŁO ZMIANOM KLIMATU

Unijny Program LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze małopolskie w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Ministerstwo Rozwoju jest współbeneficjentem projektu pn. „Technical Assistance for the LIFE IP – Implementation of the Action Plan for Climate and Energy for the Małopolska Region (EKOMALOPOLSKA)”, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej.

Komisja Europejska (w ramach ubiegłorocznego naboru), a następnie 23 października br. rada nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziły współfinansowanie projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

W ramach pomocy technicznej przewidziano:

  • warsztaty z partnerami przyszłego Projektu zintegrowanego LIFE w celu wypracowania jego szczegółowego zakresu,
  • przegląd obecnie realizowanych projektów międzynarodowych i krajowych w zakresie łagodzenia zmian klimatu,
  • przygotowanie koncepcji transformacji niskoemisyjnej rynku producentów i instalatorów urządzeń grzewczych.

W ramach pomocy technicznej Województwo Małopolskie przygotowuje pełny wniosek do Komisji Europejskiej na realizację projektu zintegrowanego Life IP EkoMalopolska, dotyczącego zmian klimatu. Lista niezbędnych działań w tym zakresie zostanie określona w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii. Celem dokumentu będzie dążenie do osiągnięcia unijnych celów co do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Całkowity budżet projektu to 118,4 tys. EUR, z czego 71 tys. EUR (60%) stanowi dofinansowanie ze środków unijnych, pozostała część to wkład własny współbeneficjentów (40%).

Źródło: CIRE
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *