LIMANOWA I SPYTKOWICE W PROGRAMIE „STOP SMOG”

Aż 120 przedsięwzięć niskoemisyjnych o wartości ponad 6 mln zł zrealizują kolejne małopolskie gminy w ramach rządowego programu „Stop Smog”. Dzięki temu poprawi się jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy Limanowej (powiat limanowski) i Spytkowic (powiat wadowicki).

Dzisiaj (28 października) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki przypieczętowano udział Limanowej i Spytkowic w programie „Stop Smog”. Porozumienie z Limanową podpisali: wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski oraz przedstawiciele miasta: burmistrz Władysław Bieda i skarbnik Irena Gawlik. Z kolei z rąk wiceprezesa NFOŚiGW, podpisane kilka dni wcześniej porozumienie, odebrał wójt gminy Spytkowice Mariusz Krystian.

„Mamy już dziesięć aktywnych gmin w rządowym programie „Stop Smog”, w tym aż siedem z Małopolski, bo oprócz Limanowej i Spytkowic są jeszcze: Niepołomice, Skawina, Sucha Beskidzka, Tuchów i Brzesko. Trzy pozostałe porozumienia realizują Pszczyna, Rybnik i Sosnowiec z województwa śląskiego” – mówi wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

I dodaje: „Dzięki aktywności tych samorządów na rzecz poprawy jakości powietrza zrealizowanych będzie ok. 1170 niskoemisyjnych inwestycji o łącznej wartości ponad 61 mln zł, w tym 42,5 mln zł z budżetu państwa i ok. 19,2 mln zł wkładu własnego gmin”.

Limanowa zainwestuje w 100 budynków, a Spytkowice w 20

Limanowa, z wykorzystaniem środków z programu „Stop Smog”, zrealizuje 100 przedsięwzięć w najmniej zamożnych gospodarstwach domowych, o wartości 4,8 mln zł, przy czym ponad 3,4 mln zł będzie miało formę dofinansowania a reszta to wkład własny gminy.

„Miasto Limanowa od wielu lat prowadzi starania, aby było to miejsce dobrego życia. Trudno wyobrazić sobie codzienne życie w zanieczyszczonym środowisku, stąd nasza troska o czyste powietrze. Działania w tym zakresie podejmujemy już od kilku lat realizując zapisy Programu Ochrony Powietrza na wielu płaszczyznach. Samorząd w pierwszym rzędzie dokonał na budynkach użyteczności publicznej wymiany źródeł ciepła na gazowe, przeprowadził termomodernizację budynków wraz z zainstalowaniem ogniw fotowoltaicznych i energooszczędnych źródeł światła, aby w ten sposób ograniczyć zanieczyszczenie powietrza i dać dobry przykład mieszkańcom i podmiotom gospodarczym z terenu naszego miasta” – mówi burmistrz Limanowej Władysław Bieda.

„Jestem przekonany, że rządowy program „Stop Smog” realnie pomoże gminom w rozwiązaniu problemu zanieczyszczenia powietrza. Bez tego programu nie byłoby szansy na wyeliminowanie starych źródeł ciepła zanieczyszczających powietrze w budynkach, których właściciele mają niskie dochody. Takie działania dają nam nadzieję, że nasze miasto może stać się faktycznie miastem dobrego życia” – dodaje burmistrz Bieda.

Z kolei Spytkowice podjęły się realizacji 20 przedsięwzięć w 20 budynkach jednorodzinnych o wartości 954 tys. zł, w tym dotacja z programu „Stop Smog” wyniesie ponad 667 tys. zł.

„Gmina Spytkowice dostrzega konieczność poprawy jakości powietrza. Zdajemy jednak sobie sprawę, że prosta wymiana źródła ciepła nie zda egzaminu w przypadku rodzin mniej zamożnych, osób starszych, samotnych. Potrzebne są szersze działania, skierowane na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz wymianę lub montaż źródeł centralnego ogrzewania. Takie osoby często mają problem, aby samodzielnie sprostać temu wyzwaniu, zarówno w aspekcie finansowym, jak również logistycznym i organizacyjnym. Program „Stop Smog” znakomicie wpisuje się w te działania i pozwala naszym samorządom pomóc mieszkańcom i przeprowadzić ich przez te prace w każdym ich aspekcie” – zauważa wójt gminy Spytkowice Mariusz Krystian.

Kraków też chce korzystać ze „Stop Smog”

Na termomodernizację domów jednorodzinnych i wymianę w nich nieefektywnych źródeł ciepła zdecydował się też Kraków, który złożył do NFOŚiGW wniosek na realizację 944 przedsięwzięć niskoemisyjnych o wartości całkowitej 50 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów wyniesie 34,5 mln zł.

„To największy z dotychczas złożonych wniosków w programie „Stop Smog”, wcześniej liderem pod tym względem była Skawina z 300 budynkami zaplanowanymi do termomodernizacji i wymiany kopciuchów. Krakowski wniosek jest już po pozytywnej ocenie i przygotowywane jest stosowne porozumienie. To duże przedsięwzięcie i mam nadzieję, że mieszkańcy Krakowa, którzy dotychczas samodzielnie, ze względu na brak własnych środków finansowych, nie mogli zadbać o eko-remont w swoich domach, teraz dzięki środkom przekazanym przez NFOŚiGW oraz z gminy będą w stanie sprostać temu wyzwaniu. Działanie to przełoży się na wygenerowanie realnych oszczędności w budżetach gospodarstw domowych, jak również przez poprawę jakości powietrza, którym oddychamy, będzie miało oczywiście pozytywny wpływ na bezcenne zdrowie” – podsumowuje wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Szansa na sfinansowanie 100 proc. kosztów inwestycji

Od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z NFOŚiGW przejęło od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zadania związane z wdrażaniem programu „Stop Smog”, który jest finansowany z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Perspektywa czasowa programu obejmuje lata 2019-2024. Do tej pory na jego realizację przeznaczono 180 mln zł. W obecnie prowadzonym, od 31.03.2021 r., do rozdysponowania jest 142 mln zł.

O dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób najmniej zamożnych mogą starać się: gminy, związki międzygminne, powiaty, a także związek metropolitalny w województwie śląskim.

Wnioskodawcy w programie „Stop Smog” mogą uzyskać do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30% stanowi ich wkład własny. Dzięki temu mieszkańcy gmin – położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa – mogą otrzymać dotację do 100% kosztów przedsięwzięcia.

Średni koszt realizacji niskoemisyjnych inwestycji w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 tys. zł.

Ostateczny beneficjent „Stop Smogu”

To osoby, których przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Ponadto beneficjent musi m.in.: być właścicielem lub współwłaścicielem budynku będącego przedmiotem inwestycji, faktycznie zamieszkiwać lokal/budynek objęty przedsięwzięciem oraz złożyć do gminy wniosek o zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Rola gminy

Gmina, przystępująca do „Stop Smog”, odpowiada za realizację przedsięwzięć na terenie nieruchomości swoich mieszkańców. Do jej zadań należy m.in. przeprowadzenie zamówienia na usługi i dostawy oraz roboty budowlane w ramach przedsięwzięć niskoemisyjnych, a także zapewnienie i organizacja zasobów niezbędnych do przygotowania i nadzoru nad realizacją tych przedsięwzięć oraz nad trwałością inwestycji. Rada gminy może też ustanowić w regulaminie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych, tryb realizacji, polegający na udzielaniu dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji tych przedsięwzięć.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *