LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW GEOTERMALNYCH

Minister Klimatu i Środowiska zawiadamia, że w dniu 13 maja br. przekazał do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej listę rankingową wniosków geotermalnych, złożonych w programie priorytetowym NFOŚiGW pn. Udostępnianie wód termalnych w Polsce, które zostały skierowane do zaopiniowania przez Ministra Klimatu i Środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Rekomendację Ministra dotyczącą dofinansowania otrzymało 15 z 30 przekazanych do oceny wniosków.

Program pn. Udostępnianie wód termalnych w Polsce powstał z inicjatywy dr. Piotra Dziadzio – Głównego Geologa Kraju w Ministerstwie Klimatu i Środowiska dla wsparcia rozwoju geotermii, stanowiącej jedno z odnawialnych źródeł energii, oraz dla uzupełnienia działań na rzecz poprawy stanu powietrza w Polsce. Celem programu jest dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących wykonywania prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia do wykorzystania pozyskanego ciepła/energii do ogrzewania.

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji i wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Beneficjentami w programie mogą być jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z niezbędnych załączników do wniosku o udzielenie dofinansowania jest zatwierdzony projekt robót geologicznych. Dla ułatwienia wnioskodawcom procesu przygotowania dokumentów wstępnych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało „Rekomendacje i zalecenia dotyczące projektowania robót geologicznych w celu udostępnienia wód termalnych w Polsce”, które dostępne są na stronie internetowej funduszu.

Pierwszy nabór wniosków w ww. programie priorytetowym trwał od 15 kwietnia do 30 września 2020 r. Złożono 35 wniosków, z czego do oceny merytorycznej Ministra Klimatu i Środowiska przekazano 30 wniosków. Mając na celu zwiększenie tempa rozwoju geotermii w Polsce, we współpracy z ekspertami oceniono i stworzono listę rankingową 30 wniosków w terminie 3 miesięcy od dnia ich otrzymania z funduszu.

W lipcu 2021 r. planowane jest uruchomienie kolejnego naboru wniosków w programie Udostępnianie wód termalnych w Polsce. Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Źródło: MKiŚ
Fot. MKiŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *