ŁYKO: WODÓR DOCELOWYM PALIWEM WYKORZYSTYWANYM PRZEZ MPEC KRAKÓW

Marian Łyko, prezes MPEC Kraków w rozmowie z portalem Nowoczesne Ciepłownictwo opowiada o kierunkach, w których będzie rozwijać się krakowskie przedsiębiorstwo ciepłownicze.

„MPEC Kraków w perspektywie kolejnych lat będzie liderem wśród przedsiębiorstw wdrażających technologie oparte o OZE. Kontynuatorem rozwoju programu ciepła sieciowe opartego o nowoczesne sieci preizolowane i inteligentne […]. W kontekście pakietu „Fit for 55”, MPEC Kraków działania w tym obszarze podjął już wcześniej. Kluczowym zadaniem, podjętym przeze mnie podczas obejmowania funkcji prezesa jest dostarczanie ciepła z każdego źródła, również z pomp ciepła. Dziś po kilka latach wdrażania tego typu projektów, MPEC Kraków jako pierwsze przedsiębiorstwo w Polsce posiada zarówno koncesję na ciepło pochodzące z pomp ciepła, jak i specjalnie stworzoną taryfę. Jest to dopiero początek – obecnie firma prowadzi dalsze prace w tym kierunku wraz z równoczesnym rozwojem farm wiatrowych oraz wodoru” – mówi prezes Marian Łyko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *