MIASTO Z KLIMATEM 2.0 – INAUGURACJA NOWEJ EDYCJI INICJATYWY

Minister klimatu i środowiska wraz z Burmistrzem Gminy Brwinów, Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska zainaugurowali 19 kwietnia br. kolejną edycję programu Miasto z Klimatem.

Inicjatywa Miasto z Klimatem zainaugurowana została w roku 2020 i cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony samorządów, jak i opinii publicznej. W związku z tym podjęto decyzję o jej kontynuacji w roku 2021 i w latach kolejnych. Miasto z Klimatem będzie realizowane w rozszerzonej formule, z uwzględnieniem aktywności proponowanych przez jednostki podległe i nadzorowane przez resort klimatu.

Celem programu Miasto z Klimatem jest upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań, które służą poprawie jakości życia mieszkańców oraz podniesieniu odporność miast na skutki zmian klimatu. Na podstawie zgłoszenia przekazanego przez miasto do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przeprowadzona zostanie analiza działań podejmowanych przez miasta, której celem będzie zmierzenie efektów we wdrażaniu polityki ekologicznej i klimatycznej. Analiza przeprowadzona zostanie w kategoriach: jakość powietrza, zieleń miejska, transport, transformacja energetyczna oraz retencja miejska.

„Priorytetami Ministerstwa Klimatu i Środowiska w polityce miejskiej są m.in. poprawa jakości powietrza, transformacja energetyczna, walka z coraz powszechniejsza „betonozą”, a więc zazielenienie polskich miast, a także promowanie zrównoważonego planowania przestrzennego i rozwój ekologicznych środków transportu. Wszystkie te działania zostały zawarte w agendzie programu Miasto z Klimatem, którego drugą edycje mamy przyjemność dziś ogłosić. Dlatego też spotykamy się w Brwinowie – mieście, które może stanowić wizytówkę tego programu” – powiedział minister Michał Kurtyka.

„Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu pomagają miastom zidentyfikować zagrożenia i potrzeby związane ze zmianami klimatu. Ich przygotowanie a potem wdrożenie przyczynia się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miast, ale też zwiększa ochronę przed szkodliwymi skutkami zmian klimatu. MPA to też szansa na efektywniejsze projekty, na które można uzyskać dofinansowanie m.in. z szerokiej oferty programów prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także na realizację inwestycji w ramach programu „Miasto z Klimatem” Ministra Klimatu i Środowiska” – podkreślił prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Kluczowe założenia nowej odsłony programu przedstawił dyrektor IOŚ-PIB dr inż. Krystian Szczepański. – „20 miast, które uzyskają najlepszą ocenę otrzymają „spersonalizowaną” usługę doradczą w wybranych, wspólnie z danym samorządem, obszarach budowania odporności miejskiej. Usługa ta będzie realizowana przez konsorcjum koordynowane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, a finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – powiedział dyrektor Krystian Szczepański. Członkami konsorcjum będą również inne instytuty resortowe oraz jednostki wchodzące w skład resortu klimatu i środowiska. – „Miasta otrzymają doradcze wsparcie w zakresie aktualizacji dokumentów strategicznych i planistycznych, wypracowana zostanie też mapa drogowa transformacji klimatycznej dla miast. Zostaną w niej wskazane projekty strategiczne, które otrzymają priorytetowe wsparcie m.in. w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027” – wyjaśnił kierujący konsorcjum Krystian Szczepański.

Od ubiegłego roku w ramach programu Miasto z Klimatem odbyły się m.in. badanie postępu miast w prowadzonej polityce ekologicznej, seria warsztatów miejskich, konkurs na najlepszy zrealizowany projekt, konkurs dla młodzieży ze miejskich szkół ponadpodstawowych Szkoła z Klimatem, konkurs Miasto z Klimatem na najlepsze rozwiązania miejskie w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

„Gmina Brwinów stara się zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki do życia. Oznacza to między innymi planowanie zrównoważonego rozwoju, dbanie o zieleń w przestrzeni publicznej oraz inwestycje ekologiczne. Mamy tu dobry klimat – zarówno dla mieszkańców, których przybywa nam z roku na rok, jak i dla inwestycji ekologicznych. Ich przykładem są nasza miejska hala sportowa certyfikowana jako obiekt pasywny oraz rozrastająca się sieć ścieżek rowerowych. Cieszy mnie, że realizowane przez nas inwestycje są doceniane i wyróżniane za innowacyjność” – powiedział burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Miasta wyróżnione w nowej edycji programu mogą otrzymać tytuł Miasta z klimatem w jednej lub kilku kategoriach. Wyróżnieniem będą mogły się pochwalić dzięki tablicom informacyjnym na budynkach użyteczności publicznej, jak również stosowną grafiką, którą będą mogły wykorzystywać w komunikacji (m.in. w internecie, na papierze firmowym). Miasta wyróżniające się zostaną także objęte specjalistycznym doradztwem strategicznym renomowanych instytucji, takich jak Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii. W ten sposób chcemy wspierać proces planowania i wdrażania polityki klimatycznej i ekologicznej na poziomie lokalnym. Chcemy, aby wspólnie z ekspertami miasta wypracowały mapę drogową transformacji klimatycznej oraz określiły ambitne cele w tym procesie.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *