MIEJSKA SIEĆ CIEPŁOWNICZA W LEEDS

Projekt, w ramach którego setki domów w Leeds mogłyby być ogrzewane bez konieczności używania kotłów gazowych lub grzejników elektrycznych, wraca do porządku dziennego.

Sieć składa się z szeregu izolowanych rur, które przenoszą podgrzaną wodę z centralnej lokalizacji do domów, a nie do poszczególnych nieruchomości za pomocą kotła. W przypadku Leeds, ciepło dostarczane jest przez Recycling and Energy Recovery Facility w Cross Green. Woda jest podgrzewana parą wodną, która powstaje w zakładzie w wyniku spalania odpadów domowych nie nadających się do recyklingu. Jest ona następnie pobierana przez dwie izolowane rury, z których jedna doprowadza gorącą wodę do domów, a druga wraca do zakładu.

W ten sposób niektóre kraje europejskie ogrzewają większość swoich domów. Prawie dwie trzecie domów w Danii jest ogrzewanych za pomocą DHN, podczas gdy Islandia wykorzystuje swoją własną aktywność geotermalną do ogrzewania prawie każdego domu za pomocą podobnych metod. W 2019 roku w Leeds zainstalowano 10-kilometrową dzielnicową sieć ciepłowniczą, która dostarczała ciepło do Leeds Playhouse i lokatorów komunalnych w mieszkaniach wielopoziomowych.

Według raportu urzędników Rady Miasta Leeds, „co najmniej dziewięć nowych budynków” podłączyło się do sieci w ciągu ostatniego roku. Należą do nich ratusz w Leeds, Civic Hall, Muzeum Miejskie, Galeria Sztuki i Biblioteka. Dodano: „Trwające rozmowy z szeregiem potencjalnych klientów, którzy są zainteresowani podłączeniem się w ciągu najbliższych kilku lat, zapewniają, że sieć ma szansę zadomowić się w mieście i stać się jedną z największych sieci rozwijanych w kraju”.

„Rosnąca liczba wczesnych odbiorców podłączających się do sieci spowoduje wyższe roczne poziomy oszczędności węgla w całym mieście i zapewni, że DHN może odegrać kluczową rolę w przyczynianiu się do ambicji rady w zakresie ratowania klimatu, aby stać się zerowym netto do 2030 roku”. Rada Miasta Leeds chętnie podejmuje próby rewitalizacji tzw. South Bank – obszaru w pobliżu centrum miasta, który leży na południe od rzeki Aire.

W ramach tych starań, decyzyjny zarząd rady zatwierdził w 2020 roku plany rozszerzenia sieci DHN na obszar „Południowego Brzegu”, a nawet zapewnił wielomilionową dotację z Projektu Inwestycyjnego Sieci Cieplnych (HNIP), aby pomóc w realizacji tego przedsięwzięcia. Jednakże, rada twierdzi, że plany te stanowią zbyt duże obciążenie finansowe dla sieci, częściowo z powodu braku popytu.

Stwierdził on: „Uzasadnienie biznesowe dla tego rozszerzenia okazało się trudne do zrealizowania i obecnie uważa się, że nakłada zbyt duże ryzyko finansowe na ogólne uzasadnienie biznesowe dla DHN ze względu na jego Leeds PIPES District Heating Network: status update i zabezpieczenie przyszłego wzrostu zależność od jednego klienta”. „W trakcie rozwoju projektu zapotrzebowanie na ciepło z tej konkretnej rozbudowy zmniejszyło się o ponad 70 procent tego, co pierwotnie przewidywano. Nadal trwają rozmowy z deweloperem, aby zbadać sposoby zmniejszenia ryzyka inwestycji dla rady. W przypadku, gdy pojawią się nowe informacje, które poprawią sprawę, udostępnimy je jak najszybciej władzy wykonawczej”.

Dotacja otrzymana przez radę na pomoc w budowie tej części sieci, o której mówi się, że wynosi około 2,438 mln funtów, zostałaby przekazana z powrotem do HNIP. Raport dodał, że choć może to nie być wykonalne w tej chwili, mogą istnieć możliwości w przyszłości, aby rozszerzyć sieć do tego obszaru miasta. Są jednak dobre wiadomości dla programu, ponieważ radni zostaną poproszeni o zobowiązanie się do dalszych inwestycji i wsparcie nowej oferty dla HNIP, aby zbudować przedłużenie rur do obszaru Wellington Street w mieście.

Źródło: yorkshireeveningpost.co.uk
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *