MIEJSKI SYSTEM CIEPŁOWNICZY TO JEDNA Z NAJKORZYSTNIEJSZYCH ALTERNATYW OGRZEWANIA

O korzyściach płynących z miejskich sieci ciepłowniczych można mówić długo i wiele. Jak to jednak wygląda w praktyce? Spójrzmy na przykład Skierniewic. Aktualnie sieć rurociągów w mieście ma prawie 50 km długości, a wciąż przyłączane są nowe obiekty do centralnego systemu grzewczego.

Energetyka Cieplna sukcesywnie rozbudowuje system rurociągów transportujących ciepło w Skierniewicach. Tylko w ostatnich miesiącach ciepło miejskie zaczęło ogrzewać budynki przy ulicach Rybickiego, Czerwonej czy Kpt. Hali. Już teraz z ciepła produkowanego przy ul. Przemysłowej korzysta około 18 tys mieszkańców naszego miasta i wiele instytucji.

„Podejmując decyzję o sposobie ogrzewania budynku, warto wziąć pod uwagę możliwość skorzystania z oferty Energetyki Cieplnej”– zachęca prezes miejskiej spółki Mateusz Jarczyński i dodaje – „Przemawia za tym szereg argumentów”.

Wśród argumentów jako pierwszy warto wymienić względy ekonomiczne, bowiem ceny ciepła nie ulegają dużym wzrostom. W Skierniewicach jest też łatwo o przyłączenie do sieci, bo długość ciepłociągów to w tej chwili ponad 50 km! Ponadto jest to źródło ciepła, które nie stwarza zagrożenia zatrucia się tlenkiem węgla czy ulatnianiem się gazu. Nie wymaga też miejsca do składowania opału czy częstych przeglądów pieców i czyszczenia kanałów kominowych.

Trzeba też wspomnieć o ekologii. W skierniewickiej ciepłowni cały czas podejmowane są działania, aby produkować ciepło z zachowaniem najwyższych wymagań Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Tylko w ostatnich latach w ciepłowni przy Przemysłowej, zaczęły działać nowoczesne instalacje do odsiarczania i odazotowania spalin. Rozpoczęła się też budowa kogeneracji, która pozwoli produkować ciepło i energię elektryczną z gazu ziemnego.

Źródło: Portal Miasta Skierniewice oraz EC Skierniewice
Fot. EC Skierniewice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *