MIESZKALNICTWO MOŻE TWORZYĆ FUNDAMENTY DLA ZIELONEJ ODBUDOWY

Szacuje się, że budownictwo jest odpowiedzialne za 39% globalnej emisji gazów cieplarnianych, co stawia przemysł budowlany na pierwszej linii frontu walki o zielone ożywienie gospodarcze. Rosnący popyt na domy w krótszym okresie czasu oraz zwiększona presja ekonomiczna na małych i średnich przedsiębiorców budowlanych z powodu COVID-19 sprawiają, że nie jest to łatwa walka. Jednak nie ma już więcej czasu, aby skupić się na zrównoważonym rozwoju i wspierać zielone ożywienie. Cel rządu szkockiego, to osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2045 r. (oraz zmniejszenie emisji o 75% do 2030 r.), wymaga od wykonawców domów podjęcia natychmiastowych działań i skierowania opłaty w stronę bardziej zrównoważonych procesów budowlanych i energooszczędnych domów.

Okręgowe sieci ciepłownicze

Na początku tego roku rząd szkocki ogłosił nowe przepisy, które mają zapewnić, że do 2024 roku wszystkie nowo budowane domy będą wyposażone w odnawialne lub niskoemisyjne systemy grzewcze. Budowniczowie domów powinni wziąć pod uwagę sieci ciepłownicze, które mogą zapewnić długoterminowe, przystępne cenowo, zrównoważone źródło ciepła w gęstych obszarach miejskich i pomóc w walce z ubóstwem energetycznym. Brytyjscy budowniczowie domów mogą się denerwować z powodu przedostawania się do tego stosunkowo nieznanego terytorium, ale sieci ciepłownicze są już popularne w niektórych częściach Europy, dostarczając ciepło na przykład do około 65 % mieszkań w Kopenhadze. W Szkocji Okręgowy Fundusz Pożyczkowy na rzecz Ogrzewnictwa i Szkocki Fundusz Niskoemisyjny oferują wsparcie finansowe na rzecz tworzenia sieci ciepłowniczych, przy czym priorytetem jest ekologiczna odbudowa, która może przynieść przyszłe możliwości finansowania.

Dlaczego niektórzy budowniczowie domów wahają się?

Sieci ciepłownicze są obecnie nieuregulowane (w przeciwieństwie do silnie uregulowanych sieci gazowych i elektrycznych). Projekt ustawy o sieciach ciepłowniczych (Szkocja), który jest obecnie rozpatrywany przez szkocki parlament, ma na celu przywrócenie tej równowagi i wyeliminowanie ryzyka związanego z inwestowaniem w nieuregulowane sieci. Dwustopniowy proces zatwierdzania będzie wymagał od operatorów sieci ciepłowniczych posiadania licencji na sieć ciepłowniczą, a posiadacze licencji muszą uzyskać zgodę szkockich ministrów na każdy proponowany projekt sieci ciepłowniczej.

Materiały

Resource Efficient House, trzypokojowy dom pokazowy w Ravenscraig, pokazał branży, że całe domy mogą być zeroemisyjne, ograniczając jednocześnie znaczną ilość odpadów powstających podczas budowy. Proces projektowania i budowy obejmował nie tylko zawartość i materiały pochodzące z recyklingu, w tym izolację wykonaną z przetworzonego szkła i plastikowych butelek, ale także długoterminowe oszczędności energii, takie jak system odzyskiwania wody, który ponownie wykorzystuje ścieki.

Aby osiągnąć zerową emisję netto do 2045 r., inwestorzy muszą nie tylko wyprodukować dobry jakościowo i atrakcyjny projekt, ale także zapewnić sobie zrównoważony, wydajny produkt, który zapewni długoterminową oszczędność emisji i zużycia energii. Większa regulacja wskaźnika efektywności energetycznej domów oznacza, że potencjalni nabywcy są bardziej niż kiedykolwiek zainteresowani ich zużyciem i wydajnością energetyczną. Wynajmujący koncentrują się na wyższych standardach efektywności energetycznej, podczas gdy rosnący poziom ubóstwa energetycznego zwiększa popyt wśród właścicieli domów na nieruchomości, które koncentrują się na oszczędności energii.

Infrastruktura pojazdów elektrycznych (EV)

Ambicją rządu szkockiego jest stopniowe wycofywanie nowych samochodów osobowych i furgonetek z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi do 2032 r., co sprawia, że pilnie potrzebna jest infrastruktura wspierająca, zachęcająca do inwestycji publicznych w pojazdy o bardzo niskiej emisji zanieczyszczeń. Budowniczowie domów mają do odegrania zasadniczą rolę, pomagając w tworzeniu podstaw takiej infrastruktury i zabezpieczając obecny rozwój na przyszłość. Budowniczowie domów są coraz częściej zobowiązani do zapewnienia pewnej liczby stacji ładowania pojazdów elektrycznych w ramach procesu planowania i powinni uwzględnić to w swoich planach rozwoju. Wielu deweloperów już teraz obiecuje, że zapewni wszelką niezbędną infrastrukturę potrzebną do zainstalowania punktów ładowania pojazdów elektrycznych w każdym nowym domu.

Zapewnienie możliwości ładowania pojazdów elektrycznych

Na tym wczesnym etapie nie jest jasne, w jaki sposób będzie się kształtował krajobraz infrastruktury dla pojazdów elektrycznych. Budowniczowie domów mogą pomóc w zachęcaniu do korzystania z pojazdów elektrycznych, ułatwiając tworzenie domowych punktów ładowania pojazdów, ale istnieje szereg istotnych czynników, które powinni wziąć pod uwagę przy włączaniu stacji ładowania pojazdów elektrycznych lub infrastruktury do przyszłej instalacji:

 • Czy wydajność energetyczna obiektu jest wystarczająca? Musi istnieć pojemność, jeśli chodzi o liczbę zatwierdzonych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz możliwość ich zainstalowania przez osoby prywatne w swoich obiektach.
 • Jakie środki publiczne i/lub prywatne są dostępne na wstępną instalację stacji ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury?
 • Czy wspólne stacje ładowania pojazdów elektrycznych będą należały do stowarzyszenia właścicieli lub zostaną przyjęte przez operatora infrastruktury do posiadania lub dzierżawy i konserwacji sprzętu w przyszłości?
 • Kto ponosi koszty utrzymania – właściciel czy operator?
 • Czy akt notarialny określający warunki zabudowy pozwala na rozporządzanie sprzętem w przyszłości?
 • Czy właściciele indywidualni powinni mieć prawo do instalowania własnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych? Ograniczenia dotyczące takich instalacji mogą być konieczne, aby nie dopuścić do przytłoczenia przepustowości w zabudowie.
 • Czy powinien istnieć wymóg odzyskania wszelkich obszarów gruntów przekazanych lub wydzierżawionych operatorowi, jeśli nie będą one już potrzebne w przyszłości?

Mieszkalnictwo socjalne

Dostawcy mieszkań socjalnych muszą spełniać normę efektywności energetycznej dla mieszkalnictwa socjalnego (EESSH), która ma na celu walkę z ubóstwem energetycznym i mniejszą emisją gazów cieplarnianych. Większość lokali mieszkalnych wynajmowanych społecznie spełnia już normę na 2020 r., co powoduje, że nowy standard EESSH (EPC Band B) dla wszystkich mieszkań socjalnych musi zostać spełniony do końca 2032 r., jeżeli jest to praktycznie możliwe i podlega ograniczeniom kosztów, technologii i uzyskaniu niezbędnych zgód.

W związku z tym, że coraz więcej mieszkań w nowych inwestycjach jest przydzielanych jako mieszkania o przystępnych cenach, inwestorzy muszą mieć na uwadze te zaktualizowane wymagania, aby zapewnić, że spełniają one normę ustaloną przez Szkocki Urząd Regulacji Mieszkalnictwa (Scottish Housing Regulator) dla swoich zarejestrowanych członków wynajmujących mieszkania socjalne (RSL). Nadanie priorytetu efektywności energetycznej w procesie projektowania/budowy jest atrakcyjne zarówno dla prywatnych nabywców, jak i przystępnych cenowo dostawców mieszkań.

RSL może pomóc w ekologicznej odbudowie i ukierunkować działania na rosnący poziom ubóstwa energetycznego w Szkocji:

 • Zapewnienie, że nowo wybudowane jednostki nabyte od inwestora lub dewelopera będą spełniały standard EESSH na rok 2032;
  określenie innych środków podejmowanych w celu zmniejszenia zużycia energii w dłuższej perspektywie dla przystępnych cenowo lokali mieszkalnych;
 • Angażowanie się w proces budowy nowych społecznych osiedli mieszkaniowych oraz rozważenie, jakie inne środki w zakresie efektywności energetycznej można by wdrożyć, takie jak ładowarki elektryczne lub sieć ciepłownicza;
 • Określenie dostępnych środków finansowych, takich jak fundusz dekarbonizacji, które pomogłyby pokryć koszty dostosowania się do EESSH;
 • Planowanie poprawy efektywności energetycznej istniejących zasobów w celu zapewnienia realizacji projektu EESSH do 2032 r. oraz poszukiwanie finansowania (w tym za pośrednictwem funduszu dekarbonizacji) w celu poprawy wskaźników efektywności energetycznej tych nieruchomości.

Wiele istniejących mieszkań socjalnych znajduje się w kamienicach w starym stylu z wysokimi sufitami i słabą izolacją. Modernizacja istniejących zasobów RSL jest najbardziej popularną opcją rozwiązania tych nieefektywności. Zwiększenie izolacji, zainstalowanie ulepszonych szyb i zastąpienie systemów grzewczych bardziej energooszczędnymi technologiami może zmniejszyć rachunki za energię mieszkańców i obniżyć emisję CO2

Program modernizacyjny Rady Renfrewshire podkreśla korzyści z tego wynikające: jej plany modernizacji 75 nieruchomości mogłyby obniżyć roczne rachunki za ogrzewanie nawet o 90% i zaoszczędzić 7 400 ton emisji dwutlenku węgla. Modernizacja nieruchomości RSL umożliwia osiągnięcie do 2032 r. docelowego wskaźnika EPC na poziomie B, ale właściciele nieruchomości powinni rozważyć następujące kwestie:

 • Jakie prawa mają do przeprowadzania prac modernizacyjnych? Mogą być właścicielami całego bloku, ale niektóre części mogą być własnością prywatną. Tytuły mogą wymagać przeglądu w celu sprawdzenia, czy RSL ma prawo do wejścia lub zorganizowania spotkania dotyczącego bloku w celu uzyskania niezbędnych zgód.
 • Jakie fundusze są dostępne nie tylko na poprawę efektywności energetycznej, ale także na walkę z ubóstwem energetycznym?
 • Czy istnieje strategia modernizacji, która zapewni wystarczającą ilość czasu na zaplanowanie prac w całym magazynie i pozwoli na uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód?

Budowniczowie domów i RSL mają do dyspozycji różne opcje, aby stawić czoła wyzwaniu ograniczenia emisji i stymulować ekologiczne ożywienie gospodarcze. Nie ma czasu do stracenia; strategiczne dyskusje i długoterminowe plany muszą się odbyć już teraz, aby odwrócić uwagę od wkładu branży w zmiany klimatu.

Źródło: insider.co.uk
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *