MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BIAŁYMSTOKU

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku modernizuje kotłownie gazowe znajdujące się w budynkach gminnych. Zostało już przebudowanych 9 kotłowni, a w tym roku na odnowienie czeka 10 kolejnych.

Jesienią 2020 r. Zarząd Mienia Komunalnego zakończył modernizację dziewięciu kotłowni gazowych, działających w wielorodzinnych budynkach przy ulicy Klepackiej 2a i 2d.

ZMK ma pod opieką 52 kotłownie gazowe. W większości są to 20-25-letnie urządzenia wymagające co roku wielu napraw. W związku z tym w 2020 r. ZMK przygotował i rozpoczął realizację planu naprawczego.

„Podjęliśmy decyzję o sukcesywnej wymianie zużytych urządzeń i szybko zaczęliśmy działać w tym kierunku. W czerwcu ubiegłego roku ogłosiliśmy przetarg, a w lipcu podpisaliśmy umowę z wykonawcą” – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.

Umowa objęła zmodernizowanie kotłowni w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Wykonawca rozpoczął roboty w połowie lipca, a zakończył 30 września 2020 r. Koszt modernizacji wyniósł łącznie 407 268 zł. Średnio na jedną kotłownię wydano 45 252 zł. W tym roku ZMK planuje przeprowadzenie modernizacji kolejnych 10 kotłowni.

Źródło: UM Białystok
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *