MONTAŻ SYSTEMU OCIEPLEŃ I INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH OZE

Przebudowa i termomodernizacja Domu Rekolekcyjnego w Czeladzi (woj. śląskie), należącego do Diecezji Sosnowieckiej, będzie możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszt inwestycji, która zostanie oddana do użytku w przyszłym roku, to ok. 11,2 mln zł.

Umowa przekazania ponad 7 mln zł dotacji została podpisana 26 marca br. – w obecności Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki i Biskupa Diecezji Sosnowieckiej Grzegorza Kaszaka – w siedzibie resortu klimatu w Warszawie przez Wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz ks. Ekonoma DS Pawła Rozpiątkowskiego.

Projekt budowlany termomodernizacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i przebudowy budynków domu zakonnego i rekolekcyjnego Misjonarzy z Marianhill na dom rekolekcyjny Diecezji Sosnowieckiej przy ul. Legionów 2 w Czeladzi, obejmuje modernizację dwukondygnacyjnego budynku powstałego na początku XX w., chronionego konserwatorsko ze względu na walory historyczne oraz parterowego budynku o modernistycznej stylizacji, zbudowanego w ostatnich latach XX w. Oba budynki znajdują się w strefie chronionej. W obiektach, które zostaną też przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajduje się m.in. kaplica pod wezwaniem św. Jana Pawła II, duża aula, sale konferencyjne, zaplecze kuchenne z jadalnią dla 50 osób oraz ponad 30 miejsc noclegowych z łazienkami.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi i okien, modernizację instalacji c.o. i c.w.u. oraz wykonanie systemu BMS zarządzania systemami energetycznymi i grzewczymi. Zainstalowane zostaną także 2 komplety paneli fotowoltaicznych, kocioł gazowy kondensacyjny oraz 4 pompy ciepła. Remont obejmie 1 907,55 m2 powierzchni użytkowej budynków. Dzięki termomodernizacji ograniczone zostaną straty energii cieplnej, czyli zmniejszy się zapotrzebowanie na energię, a tym samym obniżą się koszty ogrzewania.

W efekcie inwestycja pozwoli zmniejszyć zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych o 2835,53 GJ/rok oraz zredukować emisję CO2 do atmosfery o 148,82 ton/rok. Natomiast ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych sięgnie rocznie 80,73 MWh/rok.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *