NABÓR WNIOSKÓW DLA BANKÓW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej ogłaszają wspólny nabór wniosków o zawarcie umowy o udostępnienie środków finansowych na wdrażanie Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” i przyznanie limitu środków, w ramach którego bank będzie przekazywać do WFOŚIGW wnioski o dotacje z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z Programem.

Kwota alokacji środków przeznaczona na nabór na lata 2021 – 2022 wynosi 1 500 mln zł. Wnioski o zawarcie umowy i przyznanie limitu środków banki składają w NFOŚiGW. W przypadku banków spółdzielczych wymagane jest złożenie wniosku przez Bank Zrzeszający banki spółdzielcze. Po zawarciu umowy z NFOŚiGW banki określą indywidualnie terminy przyjmowania wniosków dla beneficjentów, zgodnie z zapisami umowy.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Uruchomienie dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu (tzw. „ścieżki bankowej”) będzie wiązało się ze zmianami Programu odpowiednimi do specyfiki tej formy dofinansowania, w tym zmianami doprecyzowującymi.

Główne planowane zmiany Programu:

  • rozpoczęcie przedsięwzięcia nie wcześniej niż data złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w banku, który przystąpił do Programu,
  • okres realizacji przedsięwzięcia do 18 miesięcy od daty złożenia w banku wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego,
  • warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych w Programie,
  • kwota kapitału kredytu musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji,
  • kredyt obejmuje 100% kosztów przedsięwzięcia, dla których wyliczane jest dofinansowanie.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 2 lutego do dnia 23 lutego 2021 r.

Źródło: NFOŚiGW
Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *